Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102077092000 Deneysel Toprak Fiziği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders Toprak Anabilimdalı Doktora öğrencilerine deneysel toprak fiziği hakkında uygulamalı olarak bilgi verir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesi tarafından temin edilecektir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprakta faz oranlarının belirlenmesi, toprak suyu karakteristiklerinin; saturasyon noktasından solma noktasına kadar değişik tansiyonlardaki su içeriğinin, toprakta toplam su potansiyelinin belirlenmesi, doygun ve doygun olmayan hidrolik iletkenliğin, infiltrasyon ve toprakta difüzyonun ve toprakta nem tansiyonun ölçülmesi, agregat stabilitesi ve parçacık büyüklük dağılımı, toprakların termal özellikleri ve O2 diffüzyonun belirlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 30 1
7 Laboratuvar 25 1
13 Deney 25 1
47 Laboratuvar Sınavı 20 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak analizlerinde toprak örneklemesinin önemi, bozulmuş ve bozulmamış toprak örnekleme, homojen alt toprak örneği hazırlama
2 Analizlerde kullanılan metrik sistemler ve verilerin değerlendirilmesinde moment analizleri, hata kaynakları ve analizlerin hassasiyet derecesi, sonuçların ifadesi,
3 Katı faz analizleri, toprak strüktürünün ifade edilmes, yorumlanması, sınıflandırılması
4 Toprakta hacim ağırlığını belirleme yöntemleri, gözenekliliğin ifade edilmesi, silindir, çukur açma ve kesek yöntemleri
5 Toprakta tanecik yoğunluğunun belirlenmesi, piknometre yöntemi
6 Toprakta tanecik büyüklük dağılımının belirlenmesi, elek analizi, Day hidrometre yöntemi, pipet yöntemi
7 Toprak su potansiyellerinin belirlenmesi basınçlı tabla yöntemi, tansiyometreler, asılı su sütunu yöntemi.
8 Ara sınav
9 Toprak nem içeriğinin belirlenmesi, gravimetrik yöntem, arazide TDR ölçümleri, mikro dalga yöntemi, radyoizotop teknikler
10 Doygun koşullarda toprakta suyun hareketi, sabit seviyeli geçirgenlik yöntemi, değişken seviyeli geçirgenlik yöntemi
11 Doygun olmayan koşullarda toprakta suyun hareketinin belirlenmesi, Guelph permeametre yöntemi
12 Agregat stabilitesi, ıslak eleme yöntemi,
13 Strüktür stabilitesinin belirlenmesi, dispersiyon oranı,
14 Toprakta kıvam limitlerinin belirlenmesi, likit limit, plastik limit, plastiklik indeksi, büzülme limiti, büzülme indeksi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66887 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66888 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66889 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66890 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 66891 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66892 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
7 66893 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66894 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm
9 66895 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.