Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP712 Artıkların ve Atıkların Kullanılması 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Doktora öğrencilerine artık ve atıkların özellikleri ve tarımsal amaçlı kullanımları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Coşkun GÜLSER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

USDA 1992. Agricultural Waste Management Handbook. Washington DC. USA. Bilgin, N., Eyüpoplu, H., Üstün H. 2002. Biyokatıların Arazide Kullanımı. ABBSKİGM Arıtma Tesisi Daire Bşk., KHGM Ankara Araşt. Enst. Ankara. Magdoff, F and R.R. Weil, 2005. Soil Organic Matter in Sustainable Agriculture. CRC Press New York. Konuyla ilgili yapılmış çalışmalara ait yerli ve yabancı kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atık ve artık çeşitleri, özellikleri, topraktaki yarar ve zararları, değerlendirilmesi, toprak özelliklerine ve bitki gelişmesine olan etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
10 Tartışma 1 20 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal atık ve artıklar, toprak, su, hava ve hayvansal kaynaklar
2 Tarımsal atıkların özellikleri
3 Atık ve artıkların yönetiminde toprağın rolü
4 Atık ve artıkların yönetiminde bitkilerin rolü
5 Atık ve artık yönetiminde su kaynaklarının dikkate alınması
6 Atık ve artıkların yönetiminde dikkate alınacak hususlar (su kalitesi, kokunun giderilmesi, sıcaklık ve nem kontrolü, görüntü kirliliği, iklimsel koşullar vb.)
7 Tarımsal atık yönetim sistemleri (üretim, toplama, depolama, işleme, transfer, faydalanma)
8 Atık ve artıklardan yararlanma (atık bileşenleri, arazi uygulamaları, besin içerikleri)
9 Ara Sınav
10 Endüstriyel atıklar ve değerlendirilmeleri
11 Evsel ve kentsel atıklar (biyokatılar ve uygulamaları)
12 Maden işletmeleri ve atıklar
13 Konuyla ilgili çalışmalara ait yerli ve yabancı kaynakların incelenmesi
14 Konuyla ilgili çalışmalara ait yerli ve yabancı kaynakların incelenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219414 Tarımsal, kentsel, sanayi ve diğer artık ve atıklar hakkında bilgilendirir
2 1219537 Artık ve atıkların tarımsal amaçlı kullanımları ve kullanımlarını sınırlandıran faktörleri öğretir
3 1219564 Artık ve atıkların işleme ve geri kazanım süreçleri hakkında bilgilendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66887 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66888 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66889 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66890 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 66891 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66895 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 66892 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8 66893 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 66894 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 4 3 4
2 5 5 5 5 5 4 4 3 4
3 5 5 5 5 5 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek