Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102077172000 Organik Topraklar ve Yönetimleri 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı doktora öğrencilerine organik topraklar hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Orhan DENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Araştırma makaleleri, Raporlar ve ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 13 13
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik topraklar (peat topraklar) tanımı ve temel kavramlar
2 organik toprakların önemi,
3 organik toprakların oluşumu,
4 organik toprakların fiziksel özellikleri,
5 organik toprakların kimyasal özellikleri,
6 peat çeşitleri,
7 Ara sınav
8 farklı peat çeşitlerinin ayrışma dereceleri arasındaki ilişki,
9 organik toprakların sınıflandırılması,
10 dünyadaki ve Türkiye’deki organik toprakların yayılımları,
11 peat toprakların kullanım olanakları,
12 peat toprakların kullanım olanakları,
13 peat toprakları tehtid eden unsurlar ve koruma tedbirleri.
14 peat toprakları tehtid eden unsurlar ve koruma tedbirleri.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
76759 1169476 Organik topraklar (peat topraklar) tanımı ve temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak
76760 1171610 Dünya ve Türkiye’deki organik toprakların yayılımları hakkında bilgi sahibi olmak
76761 1173366 Organik topraklar-peat toprakların kullanım olanakları hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66887 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66888 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66889 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66890 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 66891 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66892 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
7 66893 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66894 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm
9 66895 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.