Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP723 Toprak Dejenerasyonunun Değerlendirilmesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı doktora öğrencilerine toprak degredasyonu hakkında teorik ve uygulamalı bilgilerin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prf. Dr. Nutullah ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Methods For Assessment Of Soil Degradation, 1998. R. Lal (ed), CRC Press. Türkiye’nin Çevre Sorunları, 1995. Anon, Türkiye Çevre Vakfı Yay.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, degredasyon ve iyileştirme, toprak kalitesi ve sürdürülebilirlik, su erozyonuna bağlı olarak oluşan bozulmanın değerlendirilmesine ilişkin metotlar, su ve rüzgar erozyonu modeli, toprak kabuğu, toprak sıkışması, toprak süreçleri ve sera etkisi, asitleşme, toprak bozulmasında tuzlulaşma faktörü, sodik topraklar, toprak kirleticiler ve kirlenme, toprak bozulmasının tarımsal etkileri, toprak bozulmasının haritalanması, toprak bozulmasının su kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirme metotları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
28 Makale Kritik Etme 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar
2 Toprak degredasyon ve iyileştirme
3 Toprak kalitesi ve sürdürülebilirlik
4 Su erozyonuna bağlı olarak oluşan bozulmanın değerlendirilmesine ilişkin metotlar
5 Su ve rüzgar erozyonu modeli
6 Toprak kabuğu, Toprak sıkışması
7 Toprak süreçleri ve sera etkisi
8 Asitleşme
9 Ara sınav
10 Toprak bozulmasında tuzlulaşma faktörü
11 Sodik topraklar, toprak kirleticiler ve kirlenme
12 Toprak bozulmasının tarımsal etkileri
13 Toprak bozulmasının su kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirme metotları
14 Toprak bozulmasının haritalanması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1445320 Toprak dejenerasyonuna ilişkin temel kavramları bilir
2 1445373 Toprak özellikleri ve bozulması arasındaki ilişkileri yorumlar
3 1445468 Toprakların ıslahı ile ilgili çözüm önerilerinde bulunur
4 1446665 Toprak bozulması ile su kaynakları arasındaki ilişkileri değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74619 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74620 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74621 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74622 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 74623 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74627 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74624 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8 74625 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74626 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 2 2 4 4 2 3
2 5 3 4 1 1 4 3 2 3
3 4 2 4 1 1 5 4 1 3
4 4 4 4 2 2 3 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek