Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP725 Kil Minerolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı lisans üstü öğrencilere kil minerolojisine yönelik temel kavramlarını ve yöntemlerinin öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Orhan DENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Moore, D.M, Reynolds, R.C. 1997. X-Ray Diffraction and Identification and Analysis of Clay Minerals. Oxford University Press, NeyYork. -Murray, H.H. 2006. Applied Clay Minerology. Elsevier Science. -Bayraklı, F. 1998. Toprak Minerolojisi. OMÜ. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 25.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kristal sistemleri, silikatların ve kil minerallerinin yapıları, sınıflandırılması, kil minerallerinin tayin yöntemleri, x-ışın difraksiyonu, infrared soğurma spektroskopisi, elektron mikroskop, DTA, imbibometri, kimyasal analizler ve toprakta iyon değişimi, topraklardaki kil mineralleri ve organik reaksiyonlar, kil minerallerinin diğer özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Silikat ve silikat olmayan mineraller
2 Kristal sistemleri, silikatların ve kil minerallerinin yapıları,
3 kil minerallerinin yapıları, sınıflandırılması
4 kil minerallerinin fiziksel özellikleri
5 kil minerallerinin kimyasal özellikleri
6 kil minerallerinin tayin yöntenleri
7 Ara sınav
8 x-ışın difraksiyonu yöntemi
9 infrared soğurma spektroskopisi yöntemi
10 elektron mikroskop ve DTA yöntemi
11 imbibometri ve kimyasal analizler yöntemler
12 toprakta iyon değişimi,
13 topraklardaki kil mineralleri ve organik reaksiyonlar
14 Kil minerallerinin kullanım alanları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1384082 Kil minerallerinin oluşumu ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak
2 1379297 Kil minerallerinin teshisi hakkında bilgi sahibi olmak
3 1396755 Kil minerallerinin kulanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74619 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74620 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74621 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74622 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 74623 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74627 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74624 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8 74625 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74626 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 3 4 3 4 5
2 4 5 4 5 3 3 3 4 5
3 4 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek