Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETOP711 Soil Organic Matter 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders Doktora öğrencilerine toprak organik maddesi hakkında uygulamalı olarak bilgi verir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Coşkun GÜLSER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Magdoff, F., Weil, R.R. 2004. Soil Organic Matter in Sustainable Agriculture. CRC Press, New York Internet kaynakları, ders hocası tarafından verilecek literatür kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak organik maddesinin ayrışma özelilikleri, ayrışmaya etki eden faktörler, toprağın organik madde kaynakları, humus ve ayrışma kademeleri, humin maddelerin fonksiyonu, humusun toprak özellikleri üzerine olan etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
10 Tartışma 4 20 1
11 Soru-Yanıt 4 20 1
28 Makale Kritik Etme 4 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak organik maddesinin tanımı, bileşenleri, özellikleri.
2 Toprak organik maddesinin ayrışma ürünleri, organik karbon, azot, fosfor, kükürt, ve diğer ürünler.
3 Humus ve humusun oluşumu, kolloidal özellikleri, toprak açısından önemi,
4 Toprak kalitesi ve sağlığı açısından organik maddenin önemi.
5 Toprak organik maddesinin yönetimi
6 Toprak organik maddesinin bileşenleri ve toprağın fonksiyonları ile ilişkileri
7 Toprak organik maddesi ve verimlilik arasındaki ilişkiler
8 Ara sınav
9 Toprak işleme ve atık yönetiminin toprak organik maddesine etkisi
10 Toprak organik maddesinin sürdürülebilirliği, toprakların özellikleri üzerine etkisi
11 Toprak organik karbon stoğu, küresel ısınma, toprak işlemeninin etkisi
12 Dersle ilgili literatür tarama, yorumlama, tartışma ve sunum.
13 Dersle ilgili literatür tarama, yorumlama, tartışma ve sunum.
14 Dersle ilgili literatür tarama, yorumlama, tartışma ve sunum.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539523 Öğrenciler toprak organik maddesinin özellikleri ve humusun oluşumunu bilir.
2 1539524 Öğrenciler toprak organik maddesinin özellikleri ve toprağın fiziksel kimyasal biyolojik özellikleri ile olan ilişkilerini öğrenir.
3 1539525 Öğrenciler toprak yönetimi ve sürdürülebilirliği açısındaqn toprak organik maddesinin önemini kavrar.
4 1539526 Öğrenciler toprak organik maddesi, toprak karbon stoğu ve küresel ısınma arasındaki ilişkileri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74619 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74620 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74621 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74622 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 74623 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74627 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74624 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8 74625 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74626 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 3 3
2 4 4 5 5 4 5 4 4 3
3 4 5 4 4 5 5 4 3 4
4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek