Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102077022000 Tarımda İz Elementler 927001 1 2 6

Dersin Amacı

İz elementlerin bitkiler tarafından nasıl alındıkları bitki beslemedeki önemleri bitki besin ortamındaki kapsamları, toprakta mikro element yarayışlılığına etki eden faktörleri, toprakta ve bitkide yeterli mikro element seviyesini öğretmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kacar, B. ve Katkat, V. 2010. Bitki Besleme. Nobel Yayın No:849, 4. Basım. ISBN 978-975-591-834-4 Ankara 2.Loué, A., 1986. Les oligo-éléments en agriculture. Agri-Nathan International. Paris 3.Eyüpoğlu, F., Kurucu, N., Talaz, S. 1998. Türkiye Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Bazı Mikro Elementler Bakımından Genel Durumu. TC Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, s. 72

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Toprakta mikro element fraksiyonları ve alınabilirlikleri 2.Toprakta yarayışlı mikro element kapsamına etki eden faktörler (bünye, pH, tuz, kireç, organik madde vs.) 3.Türkiye topraklarının yarayışlı mikro element kapsamları, noksanlığın görüldüğü iller, 4.Yarayışlı mikro elementlerin belirlenmesinde kullanılan yöntemler ve analiz sonuçlarının değerlendirme 5.Bitkide mikro element analizleri ve değerlendirilmesi 6.Şelatlar yapısı, Fe, Zn, Cu ve Mn şelatlarının toprakta reaksiyonları 7.Toprakta ve bitkide demir, demir alımı, demirin fizyolojik önemi, noksanlık simptomları 8.Toprakta ve bitkide manganr, mangan alımı, manganın fizyolojik önemi, noksanlık simptomları 9.Toprakta ve bitkide çinko, çinko alımı, çinkonun fizyolojik önemi, noksanlık simptomları 10.Toprakta ve bitkide bakır, bakır alımı, bakırın fizyolojik önemi, noksanlık simptomları 11.Toprakta ve bitkide bor, bor alımı, bor’un fizyolojik önemi, noksanlık simptomları 12.Toprakta ve bitkide molibden, molibden alımı, molibdenin fizyolojik önemi, noksanlık simptomları 13.Mikro element noksanlıklarının teşhisi ve giderilmesi 14.Topraktan ve yapraktan mikro element gübrelerinin uygulanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
7 Laboratuvar 1 11 11
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprakta mikro element fraksiyonları ve alınabilirlikleri
2 Toprakta yarayışlı mikro element kapsamına etki eden faktörler (bünye, pH, tuz, kireç, organik madde vs.)
3 Türkiye topraklarının yarayışlı mikro element kapsamları, noksanlığın görüldüğü iller,
4 Yarayışlı mikro elementlerin belirlenmesinde kullanılan yöntemler ve analiz sonuçlarının değerlendirme
5 Bitkide mikro element analizleri ve değerlendirilmesi 6.
6 Şelatlar yapısı, Fe, Zn, Cu ve Mn şelatlarının toprakta reaksiyonları
7 Toprakta ve bitkide demir, demir alımı, demirin fizyolojik önemi, noksanlık simptomları
8 Toprakta ve bitkide manganr, mangan alımı, manganın fizyolojik önemi, noksanlık simptomları
9 Toprakta ve bitkide çinko, çinko alımı, çinkonun fizyolojik önemi, noksanlık simptomları
10 Toprakta ve bitkide bakır, bakır alımı, bakırın fizyolojik önemi, noksanlık simptomları
11 Toprakta ve bitkide bor, bor alımı, bor’un fizyolojik önemi, noksanlık simptomları
12 Toprakta ve bitkide molibden, molibden alımı, molibdenin fizyolojik önemi, noksanlık simptomları
13 Mikro element noksanlıklarının teşhisi ve giderilmesi
14 Topraktan ve yapraktan mikro element gübrelerinin uygulanması
15 Sınav
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128872 1202916 Toprakta mikro elementlerin fraksiyonlarını ve yarayışlılığını etkileyen faktörleri bilir
128873 1206815 Mikro element noksanlık riski taşıyan toprakları bilir.
128874 1207734 Mikro elementlerinin bitkilerdeki simptomlarını bilir
128875 1215260 Toprakta ve bitkide mikro element analizlerini değerlendirebilir
128876 1220002 Topraktan ve yapraktan uygulanacak mikro element dozlarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66887 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66888 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66889 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66890 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 66891 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66892 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
7 66893 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66894 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm
9 66895 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.