Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102077032000 Top.Verimliliğini Belirleme ve Değer. Metotları 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Toprak verimliliğini belirlemek ve değerlendirmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Tisdale, s. and Nelson. W., 1975 Soil fertility and fertilizers. Third edition. Printed in the United State of America, p. 694 2. Karaman, M.R., Brohi, A.R., N.M., Müftüoğlu, T. Öztaş, M. Zengin, 2012. Sürdürülebilir Toprak Verimliliği. Güncenlenmiş 3. Baskı. Kuyulhisar Ziraat Odası Kültür Yayınları No. 1, 391 s.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak verimliliği alanında ortaya konulmuş önemli teori ve yasalar, ürün kanunları (mitscherlich denklemi-azalan verim kanunu), toprak örneklerinin alınması ve analize hazırlanması, toprak tekstürü verimlilik ilişkisi, toprak strüktürü verimlilik ilişkileri, toprak profili verimlilik ilişkisi, topografya verimlilik ilişkisi, toprak suyu ve verimlilik ilişkileri, toprak havası ve verimlilik ilişkileri, toprak sıcaklığı ve verimlilik ilişkileri, toprak organik maddesi ve verimlilik ilişkisi, toprak canlıları ve verimlilik ilişkisi, toprak reaksiyonu ve verimlilik ilişkisi, toprak kolloidleri ve verimlilik ilişkisi, toprak tuzluluğu, alkaliliği ve verimlilik ilişkileri, besin elementleri ve toprak verimliliği ilişkileri, toprakta besin element fraksiyonları ve alınabilirlilikleri, alınabilir besin elementlerinin belirlenmesinde kimyasal ekstraksiyon yöntemlerinin seçimi ve tarla denemeleriyle kalibasyonları, toprak verimliliğinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler, besin noksanlık teşhisi, bitki analizleri tekniği ve yorumlanması (yeterlik kategorileri ve analiz sonuçlarının yorumlanması), toprak analizleri tekniği ve yorumlanması, biyolojik testler (laboratuar, sera, tarla ve mikrobiyolojik metotlar) ve yorumlanmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak verimliliği alanında ortaya konulmuş önemli teori ve yasalar, ürün kanunları
2 Toprak örneklerinin alınması ve analize hazırlanması, toprak tekstürü verimlilik ilişkisi, toprakta tekstür tayini,
3 Toprak strüktürü verimlilik ilişkileri, toprak profili verimlilik ilişkisi,
4 Topografya verimlilik ilişkisi, toprak suyu ve verimlilik ilişkileri, toprak havası ve verimlilik ilişkileri, toprak sıcaklığı ve verimlilik ilikileri, toprakta tarla kapasitesi solma noktası tayini,
5 Toprak suyu ve verimlilik ilişkileri, toprak havası ve verimlilik ilişkileri, toprak sıcaklığı ve verimlilik ilişkileri Toprak organik maddesi ve verimlilik ilişkisi, organik madde tayini,
6 Toprak canlıları ve verimlilik ilişkisi, toprak reaksiyonu (pH) ve verimlilik ilişkisi, asitlik ve verimlilik ilişkisi, asit topraklarda kireç ihtiyacı, pH ölçümü
7 Toprak kolloidleri ve verimlilik ilişkisi, toprak tuzluluğu, alkaliliği ve verimlilik ilişkileri, toprakta EC tayini, KDK, baz doygunluğu tayini, , toprakta total N, alınabilir fosfor tayini
8 Besin elementleri ve toprak verimliliği ilişkileri, toprakta besin element fraksiyonları ve alınabilirlilikleri,
9 Alınabilir besin elementlerinin belirlenmesinde kimyasal ekstraksiyon yöntemlerinin seçimi ve tarla denemeleriyle kalibasyonları, alınabilir potasyum, kalsiyum, magnezyum ve kükürt tayini
10 Toprak kalite indekslerinin hesaplanması ve toprakların verimlilik seviyelerinin belirlenmesi
11 Toprak verimliliğinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler, toprakta yarayışlı mikro element tayini (Fe, Cu, Mn, Zn, B)
12 Besin noksanlık teşhisi, bitki analizleri tekniği ve yorumlanması (yeterlik kategorileri ve analiz sonuçlarının yorumlanması),
13 Toprak analizleri tekniği ve yorumlanması (toplam N, mineral azot formları, organik madde, pH, EC (tuz), baz doygunluğu, KDK, yarayışlı P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, u, B ve Mo)
14 Biyolojik testler (laboratuar, sera, tarla ve mikrobiyolojik metotlar) ve yorumlanmaları
15 Sınav
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
75833 1193983 Toprak verimliliği alanında teori, yasa ve ürün kanunları bilir
75834 1194161 Toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerini yorumlayarak verimlilik seviyelerini değerlendirebilir.
75835 1195132 Toprak kalite indekslerini hesaplayarak toprakların verimlilik seviyelerini belirleyebilir
75836 1167591 Topraklarda yarayışlı besin elementlerini belirleyebilir ve değerlendirebilir.
75837 1168008 Bitki analizlerine göre toprak verimlilik seviyelerini değerlendirebilir
75843 1165840 Noksanlık simptomlarını teşhis ederek toprağın verimlilik seviyesi tahmin edebilir
75849 1147336 Toprak verimliliğinin belirlenmesinde kullanılacak yöntemleri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66887 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66888 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66889 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66890 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 66891 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66892 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
7 66893 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66894 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm
9 66895 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.