Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP705 Erozyon Miktarının Hesaplanması 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders Toprak Anabilimdalı Doktora öğrencilerine erozyon miktarının hesaplanması hakkında bilgi verir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prf. Dr. Nutullah ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders materyalleri ilgili öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak kayıplarının bilinmesinin önemi, genel toprak kaybı denklemi (USLE) ve diğerleri, yüzey akış hesaplama yöntemleri, rüzgar erozyonu ile toprak kayıplarının hesaplanması, toprak kaybı toleransı ve toprak kayıplarını tolerans değerlerinin altına düşürmek için uygun önlemlerin seçimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak kayıplarının bilinmesinin önemi
2 Denemelerin planlanması
3 Metod seçimi
4 Tarla parselleri
5 CS-137 tekniği
6 Yüzey akış çalışmaları
7 Sediment taşınımı
8 Laboratuar teknikleri
9 Yağmurlayıcılar
10 Ara sınav
11 Tahmin modelleri
12 USLE ve diğerleri
13 Rüzgar erozyonu ile toprak kayıplarının hesaplanması
14 Toprak kaybı toleransı ve toprak kayıplarını tolerans değerlerinin altına düşürmek için uygun önlemlerin seçimi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504899 Su erozyonuna bağlı olarak ortaya çıkan sorunları bilir
2 1504900 Yüzey akış ve erozyonla toprak kaybı arasındaki ilişkiyi yorumlar
3 1504901 Toprak kayıplarının hesaplanmasında modern teknikleri kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74619 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74620 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74621 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74622 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 74623 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74627 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74624 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8 74625 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74626 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 3 1 2 1 3
2 3 5 3 4 3 2 3 1 5
3 2 4 4 3 3 1 3 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek