Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP706 Yaprak Gübrelenmesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tarımda birim alandan alınan ürün verimini artırma amacına yönelik olarak kullanılan yaprak gübrelemesinin önemi, yaprak gübrelerinin sınıflandırılması, uygulanma zamanı ve şekli, yaprak gübrelerinin üretilme yöntemleri öğrencilere aktarılmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Rıdvan Kızılkaya

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kacar, B. ve Katkat, V., 2010. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Nobel Yayın No:1119, ISBN 978-9944-77-159-7, Ankara. Kacar, B. ve Katkat, V., 1999. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Vipaş Anonim Şti. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:144, Bursa Sağlam, T., 1997. Gübreler ve Gübreleme. Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraaat Fakültesi, Yayın no:149, Tekirdağ Zabunoğlu, S. ve Karaçal, İ., 1992. Gübreler ve Gübreleme. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları:1279, Ankara Güçdemir, İ.H., 2006. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal araştırmalar genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları Genel yayın No:231, Ankara Loué, A., 1986. Les oligo-éléments en agriculture. Agri-Nathan International. Paris

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Yaprak Gübrelenmesi dersi kapsamında; - Tarımsal üretimin artırılmasında yaprak gübrelerinin ve yapraktan beslenmenin önemi ve sınıflandırılması - Organik yaprak gübreleri: Bu gübrelerin özellikleri ve uygulama yöntemleri - Kimyasal yaprak gübreleri: Bu gübrelerin özellikleri ve uygulama yöntemleri - Yaprak gübrelerinin sınıflandırılması, denetim yönetmeliği, yaprak gübrelerinin standart değerleri - Yaprak gübrelerinin bitkiye uygulama yöntemleri, dozları ve uygulama zamanları - Tarla bitkilerinin yapraktan gübrelenmesi, tavsiye edilen gübre miktarları, verilme zamanı ve şekli. - Bahçe bitkilerinin yapraktan gübrelenmesi, tavsiye edilen gübre miktarları, verilme zamanı ve şekli konuları yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki besin maddelerinin tanımlanması ve sınıflandırılması
2 Bitkilerin mineral ve organik bileşimi
3 Yaprak gübrelemesinin önemi ve sınıflandırılması
4 Yaprak gübrelerinin uygulanma yöntemleri, tavsiye edilen doz ve uygulama zamanları
5 Yaprak gübrelerini uygulamada dikkat edilecek hususlar
6 Yapraklardan makro element uygulamaları
7 Ara Sınav
8 Yapraktan azot uygulaması
9 Yapraktan fosfor uygulaması
10 Yapraktan potasyum uygulaması
11 Yapraktan kalsiyum uygulaması
12 Yapraktan magnezyum ve kükürt uygulamaları
13 Yapraktan mikro element uygulamaları
14 Yapraktan demir, bakır, çinko ve mangan uygulaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1339780 Öğrencilerin yaprak gübrelemesi hakkında detaylı ve güncel bilgilere sahip olacaktır.
2 1339781 Öğrenciler yapraklardaki yapraklardaki besin maddesi noksanlıklarını tanımlayabilecektir.
3 1339782 Yaprak Gübrelenmesi ve bunların tarımsal üretime olan etkilerini öğrendikleri bilgilerini ilerideki mesleki derslerinde kullanabilecektir.
4 1339783 Öğrenciler yaprak gübrelemesinin bitkisel üretim üzerine olan etkileri konularında temel bilgi ve birikime sahip olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66887 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66888 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66889 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66890 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 66891 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66895 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 66892 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8 66893 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 66894 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 5 4 5 4
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek