Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP708 Top. Kök İntraksiyonları ve Bit. Mineral Beslenmesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Toprak-kök intraksiyonunun toprak verimliliği ve bitki beslenmede önemi ile bitkinin mineral beslenmesi hakkında bilgi verir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayhan HORUZ

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tosun, F. 1992. Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, 244 s. Samsun. Kacar, B. ve Katkat, V. 2010. Bitki Besleme. Nobel Yayın No:849, 4. Basım. ISBN 978-975-591-834-4 Ankara Karaman, M.R. 2012. Bitki Besleme. Ed: Karaman, M.R., Gübretaş Rehber Kitaplar Dizisi, Pelin Matbaacılık, 1066 s. Çorum,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Köklerde iyon alımı ve akümülasyonu, pasif absorbsiyon, aktif absorbsiyon, aktif taşınım mekanizması, iyon alımı ve rizosfer pH'sı, köklerin mineral iyonları absorbe etme kapasiteleri ve bunu etkileyen etmenler, kök sisteminin gelişmesi üzerine toprağın fiziksel özelliklerinin ve ortamın mineral element kapsamının etkileri, su ve mineral beslenmesi ile kök sistemi arasındaki ilişkiler, bir parselde bitki örtüsünde görülen anormal renk dağılımının (kısa boyluluk, kloroz ve diğer noksanlık simptomları) nedenleri, kök ortamının mikrostrüktürü, kök sistemi ile mikrostrüktür arasındaki ilişkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki kök sistemlerinin özellikleri 1. Hafta-Bitki kök sistemlerinin özellikleri.docx
2 Bitki köklerince iyon alımı ve taşınması 2. Hafta-Bitki köklerince iyon alımı ve taşınması.docx
3 Bitki köklerince iyon alımı ve rizosfer arasındaki etkileşimler 3. Hafta-Bitki köklerince iyon alımı ve rizosfer arasındaki etkileşimler.docx
4 Kök salgıları ve iyon alımı arasındaki ilişkiler 4. Hafta-Kök salgıları ve iyon alımı arasındaki ilişkiler.docx
5 Toprakta bitki kök gelişimine etki eden faktörler 5. Hafta-Toprakta bitki kök gelişimine etki eden faktörler.docx
6 Bitki köklerinin iyonları absorbe etmeleri ile ortamın fizksek özellikleri arasındaki ilişkiler 6. Hafta-Bitki köklerinin iyonları absorbe etmeleri ile ortamın fizksek özellikleri arasındaki ilişkiler.docx
7 Bitki kök gelişimi ile su ve mineral besin element arasındaki ilişkiler 7. Hafta-Bitki kök gelişimi ile su ve mineral besin element arasındaki ilişkiler.docx
8 Bitki köklerinde görülen anormallikler nedenleri 8. Hafta-Bitki köklerinde görülen anormallikler nedenleri.docx
9 Ara sınav (Vize) 9. Hafta-Ara Sınav.docx
10 Köklerin KDK kapasitesi ile verimlilik arasındaki ilişkiler 10. Hafta-Köklerin KDK kapasitesi ile verimlilik arasındaki ilişkiler.docx
11 Kök ortamınn mikrostrüktürü 11. Hafta-Köklerin KDK kapasitesi ile verimlilik arasındaki ilişkiler.docx
12 Kök sistemi ile mikro strüktür arasındaki ilişkiler 12. Hafta-Kök sistemi ile mikro strüktür arasındaki ilişkiler.docx
13 Bitki kök sistemlerinin rizosferde ortamına etkileri 13. Hafta-Bitki kök sistemlerinin rizosferde ortamına etkileri.docx
14 Köklerde katyon değişim kapasitesinin belirlenmesi 14. Hafta-Köklerde katyon değişim kapasitesinin belirlenmesi.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546284 Toprak ve bitki kök sistemleri arasındaki ilişkileri bilir
2 1546285 Toprak yapısı ve kök gelişimini yorumlar
3 1546286 Bitki besin elementlerinin topraktan alımını değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74619 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74620 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74621 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74622 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 74623 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74627 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74624 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8 74625 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74626 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 4 4 4 3
2 5 4 4 5 5 4 3 4 4
3 4 4 5 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek