Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP710 Toprak Korumada Özel Problemler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders Toprak Anabilimdalı Doktora öğrencilerine toprak korumada özel problemler hakkında bilgi verir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prf. Dr. Nutullah ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders materyalleri ilgili öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Şehirleşme, sanayileşme ve benzeri tarım dışı arazi kullanımının yarattığı sorunlar ve ülkemizden örnekler, toprakların verimliliklerini kaybetmeleri (Degredasyon), toprak işleme, strüktür ve toprak koruma ilişkileri, minimum toprak işleme, şeritsel tarım, sel yarıntılarının oluşumu ve denetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
28 Makale Kritik Etme 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş storage/app/public/nutullah/110270
2 Arazi kullanım planlaması 2. Hafta.pdf
3 Amaç dışı arazi kullanımı 3. Hafta.pdf
4 Kentleşmenin yarattığı sorunlar 4. Hafta.pdf
5 Sanayileşmenin yararttığı sorunlar 5. Hafta.pdf
6 Ülkemizde amaç dışı arazi kullanım durumu 6. Hafta.pdf
7 Toprak bozulması 7. Hafta.pdf
8 Toprakta verimlilik kaybı 8. Hafta.pdf
9 Toprak koruma, Toprak strüktürü 9.Hafta.pdf
10 Ara sınav 10. Hafta.pdf
11 Minimum toprak işleme 11. Hafta.pdf
12 Toprak işleme-erozyon ilişkisi 12. Hafta.pdf
13 Toprak işleme-erozyon ilişkisi 13. Hafta.pdf
14 Sel yarıntılarının oluşumu ve denetimi 14. Hafta.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285311 Amaç dışı arazi kullanımın oluşturduğu sorunları bilir
2 1285312 Toprak bozulmasına neden olan süreçleri yorumlar
3 1285313 Toprak ve su kaynaklarının korunması ve kullanımı arasındaki ilişkiyi değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66887 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66888 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66889 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66890 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 66891 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66895 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 66892 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8 66893 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 66894 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 1 3 2 2 4
2 5 3 4 4 2 4 3 1 3
3 4 3 4 3 1 3 3 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek