Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP712 Artıkların ve Atıkların Kullanılması 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı lisansüstü öğrencilere arazi kalite dereceleme modellerinin temel kavramlarını ve yöntemlerinin öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Orhan DENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-FAO. 1977. A Framework for Land Evaluation. Institute for Land Reclamation and Improvement/ILRI. Publication 22, Wageningen, The Nederland’s, 87 p. -Cangir, C. ve Boyraz, D. 2002. The complex Square Root -Parametric System for Land Evaluation Method on Soils of The Thrace Region, International Conference on Sustanable Land Use and Management, 10-13 June, Canakkale, Turkey, page: 434-436. -Dent, D. 1981. Soil Survey and Land Evaluation. George Allen and Unwin. London. 278p. -Dengiz, O.2009. OMÜ. Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’nin mevcut arazi varlığı ve kullanım dağılımı, Mevcut Arazilerin Yeteneklerine Göre Kullanım Dağılımı, Ülkemizde yanlış ve amaç dışı arazi kullanımı durumu, Arazi kalite dereceleme çalışmalarında hiyaraşik yaklaşımlar (Arazi yetenek sınıflaması), Arazi kalite dereceleme çalışmalarında hiyaraşik yaklaşımlar (FAO dereceleme sistemi), FAO dereceleme sistemi kullanılarak yapılan örnek uygulamalar, Arazi kalite dereceleme çalışmalarında parametrik yaklaşımlar (Store indeksi, Verimlilik indeksi, Arazi kalite indeksi, Doğrusal Kombinasyon tekniği vb.), parametrik dereceleme sistemi kullanılarak yapılan örnek uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’nin mevcut arazi varlığı ve kullanım dağılımı,
2 Mevcut Arazilerin Yeteneklerine Göre Kullanım Dağılımı
3 Ülkemizde yanlış ve amaç dışı arazi kullanımı durumu
4 Arazi kalite dereceleme çalışmalarında hiyaraşik yaklaşımlar (Arazi yetenek sınıflaması),
5 Arazi kalite dereceleme çalışmalarında hiyaraşik yaklaşımlar (FAO dereceleme sistemi),
6 FAO dereceleme sistemi kullanılarak yapılan örnek uygulamalar,
7 Ara sınav
8 Arazi toplulaştırması, değer-taktir çalışmalarında Store indeksi, örnek çalıma incelenmesi
9 Arazi kalite dereceleme çalışmalarında Verimlilik indeksi örnek çalıma incelenmesi
10 Arazi kalite dereceleme çalışmalarında arazi kalite indeksi örnek çalıma incelenmesi
11 Arazi kalite dereceleme çalışmalarında doğrusal kombinasyon tekniği ve yapılan örnek uygulamalar
12 Arazi kalite dereceleme çalışmalarında doğrusal olmayan kombinasyon tekniği ve yapılan örnek uygulamalar
13 Modeller arasında güçlü ve zayıf yanların karşılaştırılması
14 Modeller arasında güçlü ve zayıf yanların karşılaştırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539458 Türkiye’nin mevcut arazi varlığı ve kullanım dağılımı, yanlış ve amaç dışı arazi kullanımı durumu hakkında bilgi sahibi olmak
2 1539459 Arazilerin kalite ve karakteristiklerine göre derecelendirmesi hakkında bilgi sahibi olmak
3 1539460 Arazi derecelendirme çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74619 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74620 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74621 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74622 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 74623 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74627 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74624 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8 74625 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74626 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 3 5 4 3 5
2 4 3 5 5 5 5 4 4 4
3 4 3 5 4 5 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek