Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP716 Tarımda Matematiksel Modellerin Kullanılması 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı doktora öğrencilerine tarımda matematiksel modellerin kullanılması hakkında teorik ve uygulamalı bilgi ve deneyim kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İmanverdi EKBERLİ

Ön Koşul Dersleri

Matematik-I; Matematik-II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Alpha C.Chiang, 1999. Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri. Gazi büro kitabevi, Ankara. 2. Tulunay, Y., 1987. Matematik Programlama ve İşletme Uygulamaları. Bayrak matbaacılık, İstanbul. 3. Evsahiboğlu,N., 1994. Mühendislik Matematiği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1339. Ders kitabı: 388. 4. Luikov, A. V., Mikhailkov, Y. A., 1965. Theory of energy and mass transfers. Pergamon Press, Oxford, UK. 5. Luikov, A. V., 1967. Theory of heat conductivity. Vısşaya shkola. Moscow, 599 p. 6. Güngör F.,2000. Diferansiyel Denklemler. Beta yayınları. İstanbul, 278 s. 7. Atkins, P.W., 2001. Fizikokimya. Bilim yayıncılık. Ankara. s. 761-792 8. Pinsky, D.L. Ion –Exshange processes in Soils. Pushchino, 1997, 166 s. (inRussian)

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Fonksiyon kavramı ve fonksiyon çeşitleri. Trigonometrik fonksiyonlar. Parçalı fonksiyonlar (Genel bilgi) 2. Limit ve süreklilik (Genel bilgi). 3. Türev kavramı. Türev alma kuralları. Diferansiyel (Genel bilgi). 4. İntegral kavramı. Belirsiz ve belirli integral (Genel bilgi). 5. Matematiksel modellerin sınıflandırılması (deneysel, mantıksal, teorik vb.) 6. Deneysel ilşkilerin yapılması. Doğrusal ve kuadratik ilişki olan durumda en küçük kareler yöntemi ile parametrelerin belirlenmesi. 7. Ustel, kuvvet ve logistik fonksiyonlarla ifade olunan ilşkilerde en küçük kareler yöntemi ile parametrelerin belirlenmesi. 8. Ustel fonksiyonların bazı uygulamaları (nominal artma ve azalma olayları). 9. Ara sınav 10. Kısmı türev ve yüksek mertebeden kısmı türevler. Bir ve iki değişkenli fonksiyonların maksimum, minimum problemleri ve tarımda bazı uygulamaları 11. Temel ısı taşınımı denkleminin dahil edilmesi, çözümü ve tarımda uygulamaları 12. Toprağın temel ısı taşınımı denkleminin teorik çözümüne dahil olan bazı termo-fiziksel parametrelerin belirlenmesi 13. Langmuir, Freundlich ve Michaelis-Menten denklemleri ve toprak süreçlerinde uygulanması 14. Dogrusal programlama modellerinin yapılması, gragiksel ve Simpleks (genel) yöntemle çözümü, tarımda uygulanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 90 1
35 Quiz 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fonksiyon kavramı ve fonksiyon çeşitleri. Trigonometrik fonksiyonlar. Parçalı fonksiyonlar (Genel bilgi)
2 Limit ve süreklilik (Genel bilgi).
3 Türev kavramı. Türev alma kuralları. Diferansiyel (Genel bilgi).
4 İntegral kavramı. Belirsiz ve belirli integral (Genel bilgi).
5 Matematiksel modellerin sınıflandırılması (deneysel, mantıksal, teorik vb.)
6 Deneysel ilşkilerin yapılması. Doğrusal ve kuadratik ilişki olan durumda en küçük kareler yöntemi ile parametrelerin belirlenmesi.
7 Ustel, kuvvet ve logistik fonksiyonlarla ifade olunan ilşkilerde en küçük kareler yöntemi ile parametrelerin belirlenmesi.
8 Ustel fonksiyonların bazı uygulamaları (nominal artma ve azalma olayları).
9 Ara sınav
10 Kısmı türev ve yüksek mertebeden kısmı türevler. Bir ve iki değişkenli fonksiyonların maksimum, minimum problemleri ve tarımda bazı uygulamaları
11 Temel ısı taşınımı denkleminin dahil edilmesi, çözümü ve tarımda uygulamaları
12 Toprağın temel ısı taşınımı denkleminin teorik çözümüne dahil olan bazı termo-fiziksel parametrelerin belirlenmesi
13 Langmuir, Freundlich ve Michaelis-Menten denklemleri ve toprak süreçlerinde uygulanması
14 Dogrusal programlama modellerinin yapılması, gragiksel ve Simpleks (genel) yöntemle çözümü, tarımda uygulanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538034 Deneysel verilerin fonksiyonel olarak ifade edilmesine ait bilgi oluşturur.
2 1538035 Çeşitli fonksiyonların tarımda ve toprak biliminde uygulanabilirliği bilgilerine sahip olur.
3 1538039 Temal ısı taşınımı denkleminin toprakta uygulanabilirliği bilgilerine sahip olur.
4 1538040 Topraktaki bazı fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin modellenmesi için gerekli altyapı oluşturur.
5 1538041 Deneysel verilere Langmuir, Freundlich ve Michaelis-Menten denklemlerinin uygulamasına ait bilgilere sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74619 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74620 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74621 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74622 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 74623 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74627 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74624 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8 74625 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74626 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek