Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102077192000 Toprak Enzimleri 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğrencilerinin toprak canlıları hakkında temel bilgileri kazanmalarını sağlamak, Toprak Biyolojisinin ana konuları, temel ilke ve uygulamalarını öğretmek, Toprak canlılarının fonksiyonları ve tarımsal önemleri hakkında bilgi altyapısını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.dr.rıdvan Kızılkaya

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bardgett, R., 2005. The Biology of Soil. Oxford University Press. Coleman, D.C., Crossley, D.A., herndrix, P.F., 2004. Fundementals of Soil Ecology. Elsevier.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Toprak Biyolojisinin önemi, kısa tarihçesi, toprak canlılarının sınıflandırılması ve bunların ekolojileri, toprak organizmaları (bakteriler, funguslar, aktinomisetler, solucanlar, termitler…), Toprak Canlılarının Birbirleri Arasındaki İlişkiler, Toprak Canlıları ile Rizosfer Arasındaki İlişkiler, Toprak Canlılarının Bitki Gelişmesine Üzerine Etkileri, Toprak Canlılarının Agregasyon Üzerine Etkileri, Edafonun Jeobiyokimyasal Rolü

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 32 32
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak Biyolojisinin Önemi, Toprak Biyolojisinin Kısa Tarihçesi, Toprağın Genel Özellikleri
2 Toprak Canlılarının Sınıflandırılması, Mikroorganizmalarda Beslenme
3 Mikrobiyal Gelişme, Mikroorganizmaların Üretilme Ortamları, Mikroorganizmaların Kontrol Altına Alınmaları, Mikroskoplar
4 Toprak Organizmalarının Ekolojileri
5 Bakteriler
6 Mantarlar (=Funguslar)
7 Aktinomisetler
8 ARA SINAV
9 Algler, Likenler ve Virüsler
10 Protozoalar ve Nematodlar
11 Solucanlar
12 Termitler
13 Toprak Canlılarının Birbirleri Arasındaki İlişkiler, Toprak Canlıları ile Rizosfer Arasındaki İlişkiler, Toprak Canlılarının Bitki Gelişmesine Üzerine Etkileri
14 Toprak Canlılarının Agregasyon Üzerine Etkileri, Edafonun Jeobiyokimyasal Rolü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124300 1218641 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğrencilerinin toprak organizmaları hakkında detaylı ve güncel bilgilere sahip olacaktır.
124301 1193413 Toprak canlıları ve bunların tarımsal katkıları ile ilgili öğrendikleri bilgilerini ilerideki mesleki derslerinde kullanabilecektir.
124302 1213112 Öğrenciler toprak canlılarının toprak oluşumu, toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkisi, bitkisel üretim üzerine katkıları konularında temel bilgi ve birikime sahip olacaklardır.
124303 1187131 Öğrenciler toprak organizmalarını, çeşitli tanı ve teşhis yöntemleri kullanarak tanımlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66887 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66888 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66889 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66890 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 66891 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66892 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
7 66893 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66894 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm
9 66895 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.