Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 3 5 0

Dersin Amacı

Öğrencilere Toprak Bilimi ile ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarılması, tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi, bilimsel etik, çalışma disiplini ve Toprak Bilimi alanlarındaki çalışma konusu ile ilgili güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prf. Dr. Nutullah ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders materyali öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak Bilimi alanında doktora tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması, Yapılacak olan tez çalışmasının toprak bilimi alanında meydana getireceği fayda ve yeniliklerin belirlenmesi, Yapılacak tez çalışması ile ilgili literatür araştırması ve temini, tez çalışması ile ilgili materyalin seçimi ve temini, uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi, Tez çalışmasına ait çerçevenin çizilmesi, deneme deseninin belirlenmesi, denemenin kurulması ve yürütülmesi esnasında dikkat edilecek hususlar, Tez çalışmasına ilişkin teorik bilgilerin ve toprak bilimine katkılarının değerlendirilmesi, Oluşturulan programa göre çalışmanın her aşamasında öğrenciye gerekli bilgi ve tecrübelerin aktarılması, Tez çalışmasıyla ilgili öğrenciden düzenli bilgi alınarak oluşturulan programa uygun bir çalışma yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi, Tez ve makale yazımı hakkında öğrenciye bilgi verilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
29 Bireysel Çalışma 14 50 700

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak Bilimi alanında Doktora tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması
2 Literatür taraması,
3 Tez çalışması ile ilgili materyal seçimi
4 Uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi,
5 Tez çalışmasına ilişkin deneme planının saptanması
6 Denemelerin kurulması ve yürütülmesinde dikkat edilmesi gerekli hususlar,
7 Yapılacak tez çalışması ile ilgili teorik bilgilerin irdelenmesi,
8 Denemelerin kurulması ve yürütülmesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar,
9 Oluşabilecek hata kaynakları ve alınabilecek önlemler
10 Tez çalışmasıyla ilgili olarak öğrenciden düzenli bilgi alınarak oluşturulan programa uygun bir çalışmanın yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi
11 Ara sınav
12 Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve analizlerinin (istatistiksel) yapılması
13 Elde edilen sonuçların ilgili literatür eşliğinde değerlendirilmesi ve yorumlanması
14 Tez ve makale yazımı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285396 Alanı ile ilgili araştırma konusunun seçimini öğrenir
2 1285397 Araştırmaların planlanması hakkında bilgi sahibi olur
3 1285398 Verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi hakkında gerekli bilgilere sahip olur
4 1285399 Verilerin analiz ve değerlendirmesini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66887 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66888 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66889 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66890 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 66891 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66892 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
7 66893 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66894 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm
9 66895 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 2 4 5 2 4 4
2 3 3 5 2 4 5 2 3 4
3 4 4 4 1 4 4 3 3 5
4 5 3 4 1 5 5 2 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek