Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102057032000 Kırsal Yerleşim Planlaması 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Dersin amacı kırsal yerleşimi oluşturan öğeleri tanıtmak ve kırsal yerleşimleri geliştirilmeyi, kırsal yerleşim birimlerini planlanmayı, fiziksel planlama sorunlarını analiz etmeyi ve çözüm önerilerini geliştirmeyi öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. K. Ersin TEMİZEL

Önerilen Diğer Hususlar

Kırsal alandaki bir işletmenin gezilerek sorunlarının gözlemlenmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Okuroglu, M., Yaganoglu, A.V. ve Örüng, ., 1994, Kırsal Yerlesim Teknigi, Atatürk, Üniv. Ziraat Fak. Yay., No: 165. Erzurum Çevik, B., Tekinel, O., 1998. Kırsal yerleşim Tekniği. Ç.Ü Ziraat fakültesi genel yayın No: 197. 2011-2012 yılı internet. www.sp.gov.tr/documents/KKP(2010_2013).pdf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yerleşimler ve yerleşim etkenleri, kırsal yerleşimlerin fiziksel yapısı, kırsal alanda yerleşim şekilleri, kırsal alan planlaması, Türkiye’de kırsal yerleşimlerin özellikleri, köy fiziksel planlaması, tarımsal işletme merkezinin planlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 2 5 1
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 4 5 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 4 2 8
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
22 Proje Hazırlama 2 6 12
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yerleşim ve yerleşim etkenleri.
2 Kırsal yerleşimlerin fiziksel yapısı.
3 Kırsal alanlardaki yerleşim şekilleri.
4 Dağınık yerleşimler
5 Toplu yerleşimler
6 Kırsal alan planlaması
7 Kırsal yerleşme ve kırsal kalkınma
8 Türkiye’de kırsal yerleşimlerin özellikleri.
9 Türkiye’de kırsal yerleşimlerin sorunları ve çözüm önerileri.
10 Köy yerleşim yeri
11 Köy fiziksel planlaması.
12 Tarımsal işletme merkezinin planlanma ilkeleri.
13 Bir tarımsal işletme merkezinin planlanması.
14 Bir tarımsal işletme merkezinin planlanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
130193 1211727 Kırsal alanı ve kırsal yerleşmeyi sentezleyebilme.
130194 1211880 Kırsal yerleşim planlama ilkelerini uygulayabilme.
130195 1211962 Kırsal yerleşim planlaması için gerekli verileri araştırabilme ve farklı disiplinlerle çalışabilme.
130196 1212224 Kırsal yerleşim sorunlarını analiz edebilme, sorunları belirleyip çözebilme.
130197 1212287 Ülkemizdeki kırsal yerleşimlerle ilgili sorunların ve bölgesel olarak kırsal alan planlamasının gerçekleştirebilecek bilgi birikimi oluşturabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66839 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66838 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 66840 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 66844 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 66841 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 66842 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 66843 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip