Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS703 Kırsal Yerleşim Planlaması 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı kırsal yerleşimi oluşturan öğeleri tanıtmak ve kırsal yerleşimleri geliştirilmeyi, kırsal yerleşim birimlerini planlanmayı, fiziksel planlama sorunlarını analiz etmeyi ve çözüm önerilerini geliştirmeyi öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. K. Ersin TEMİZEL

Önerilen Diğer Hususlar

Kırsal alandaki bir işletmenin gezilerek sorunlarının gözlemlenmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Okuroglu, M., Yaganoglu, A.V. ve Örüng, ., 1994, Kırsal Yerlesim Teknigi, Atatürk, Üniv. Ziraat Fak. Yay., No: 165. Erzurum Çevik, B., Tekinel, O., 1998. Kırsal yerleşim Tekniği. Ç.Ü Ziraat fakültesi genel yayın No: 197. 2011-2012 yılı internet. www.sp.gov.tr/documents/KKP(2010_2013).pdf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yerleşimler ve yerleşim etkenleri, kırsal yerleşimlerin fiziksel yapısı, kırsal alanda yerleşim şekilleri, kırsal alan planlaması, Türkiye’de kırsal yerleşimlerin özellikleri, köy fiziksel planlaması, tarımsal işletme merkezinin planlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 2 5 1
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 4 5 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 4 2 8
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
22 Proje Hazırlama 2 6 12
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yerleşim ve yerleşim etkenleri.
2 Kırsal yerleşimlerin fiziksel yapısı.
3 Kırsal alanlardaki yerleşim şekilleri.
4 Dağınık yerleşimler
5 Toplu yerleşimler
6 Kırsal alan planlaması
7 Kırsal yerleşme ve kırsal kalkınma
8 Türkiye’de kırsal yerleşimlerin özellikleri.
9 Türkiye’de kırsal yerleşimlerin sorunları ve çözüm önerileri.
10 Köy yerleşim yeri
11 Köy fiziksel planlaması.
12 Tarımsal işletme merkezinin planlanma ilkeleri.
13 Bir tarımsal işletme merkezinin planlanması.
14 Bir tarımsal işletme merkezinin planlanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
130193 1437619 Kırsal alanı ve kırsal yerleşmeyi sentezleyebilme.
130194 1437762 Kırsal yerleşim planlama ilkelerini uygulayabilme.
130195 1437836 Kırsal yerleşim planlaması için gerekli verileri araştırabilme ve farklı disiplinlerle çalışabilme.
130196 1438078 Kırsal yerleşim sorunlarını analiz edebilme, sorunları belirleyip çözebilme.
130197 1438135 Ülkemizdeki kırsal yerleşimlerle ilgili sorunların ve bölgesel olarak kırsal alan planlamasının gerçekleştirebilecek bilgi birikimi oluşturabilme.