Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS712 Göletler ve Küçük Toprak Barajlar 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Tarımsal alanda kullanılan hidrolik temellerin uygulamasının yapılacağı tüm alanlarda ortaya çıkan hidrolik sorunlarının çözümüne ilişkin metotları kullanma yetisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Tekin Kara

Ön Koşul Dersleri

Matematik, Geometri, Fizik dersleri ön bilgilerini gözden geçirmek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-HİDROLİK.1989. Mustafa AYYILDIZ, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, Yayın No: 1106 2-HİDROLİK UYGULAMALARI.1989. Mustafa AYYILDIZ, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, Yayın No: 1107 3-HİDROLİK.2000. Aydeniz SIĞINER, B.Mutlu SÜMER. Birsen yayınevi. İstanbul 4-HİDROLİK PROBLEMLERİ.2000. Aydeniz SIĞINER, B.Mutlu SÜMER. Birsen yayınevi. İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, Borulu sistemlerin hidrolik hesabı, Laminer ve Türbulanslı Akım, Enerji Kaybı, Sürekli yük kayıpları için eşitlikler, Yersel enerji kaybı katsayısı, Serbest yüzeyli akımlar, serbest yüzeyli akımlarda enerji kaybı, Özgül enerji , Nehir ve sel rejimlerinin özellikleri, Hidrolik sıçrama, Akım ölçümleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Boru akımları, temel kavramlar, kayma gerilmesi, hız dağılımları
2 Boru Akımlarında Süreklilik ve Enerji Denklemi
3 Laminer ve Türbulanslı Akım
4 Boru akımlarında doğrusal enerji kayıpları
5 Yersel enerji kayıpları
6 Boru sistemlerinin çözümü
7 Boru sistemlerinin çözümü
8 Serbest yüzeyli akımların özellikleri sınıflandırılması, akım rejimleri
9 Serbest yüzeyli akımlarda üniform akım için sürtünme ve hız denklemleri,
10 Bileşik kesitler ve Hidrolikçe uygun kesit
11 Serbest yüzeyli akımlarda özgül enerji ve kritik derinlik
12 Serbest yüzeyli akımlarda hidrolik sıçrama
13 Akım ölçümleri
14 Sulama Kanalları
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
130146 1419107 Durgun ve akım halindeki sıvı akımlarını kavrayabilme
130147 1420034 Boru ve serbest yüzeyli akım sistemlerini tasarlıyabilme
130148 1420644 Sıvıların özelliklerini kavrayabilme
130149 1421522 Akım problemlerini çözebilme ve bir sistem için gerekli boyutlandırmaları yapabilme
130150 1421745 Tasarım projelerinde gerekli olan verileri formüle edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74571 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74570 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 74572 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 74576 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 74573 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 74574 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 74575 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip