Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102057142000 Yeraltı Sularının Geliştirilmesi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Kırsal kesimde, sulama ve diğer amaçlarla yeraltı sularından yararlanmak için kuyuların açılması ve işletimi konularında, sulama konusunda çalışan ziraat mühendislerine bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Hakan Arslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Todd, D. K., 1964. Groundwater Hydrology. John Wiley and Sons, Inc., New York Driscoll, F. G., 1986. Groundwater and Wells. 2nd ed., Johnson division, UOP Inc., St. Paul, Minn., 1108 pp. Harlan, R. L., K. E. Kolm and E. D. Gutentag, 1989. Water-Well Design and Construction. Elsevier Science Publishers B.V., The Netherlands.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Hidrolojik Döngü, Yeraltı Sularının Oluşumu
2 Yeraltı Suları Etüt Teknikleri
3 Kuyu Tipleri
4 Kuyu Hidroliği
5 Kuyu Tasarım İlkeleri
6 Kuyu Açma (Sondaj) Teknolojileri
7 Kuyu Açma (Sondaj) Teknolojileri
8 Kuyu Açma (Sondaj) Teknolojileri
9 Kuyu Filtre Malzemeleri
10 Kuyu İnşaatı
11 Kuyu Geliştirme ve Bakım
12 Su Temini Sistemleri
13 Kuyularda Pompa (Aküfer) Testleri
14 Kuyularda İzleme ve Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
130405 1209214 Yüzey ve yeraltı suları arasındaki etkileşimi kavrayabilme
130406 1209263 Ülkenin yeraltı su potansiyelinin önemini kavrayabilme
130407 1209294 Kuyu tasarım ilkelerini kavrayabilme
130408 1209349 Kuyu açma tekniklerini kavrayabilme
130409 1209498 Kuyu inşaat ilkelerini kavrayabilme
130410 1209581 Kuyu geliştirme ve bakım ilkelerini anlayabilme
130411 1210024 Kuyularda izleme ve değerlendirme ilkelerini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66839 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66838 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 66840 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 66844 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 66841 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 66842 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 66843 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip