Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS724 Özel Betonlar 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Gerilme yöntemine göre betonarme yapı elemanlarının proje ve analizini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yusuf Demir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Odabaş, Y.; Uluğ, N. 1990. Betonarme İnşaat Hesapları. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 4 40
54 Ev Ödevi 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beton ve beton teknolojisi.
2 Betonarmede analiz ve yöntemler.
3 Kolon analizi.
4 Etriyeli kolon analizi.
5 Fretli kolon analizi.
6 Tek tesisatlı kiriş analizi.
7 Çift tesisatlı kiriş analizi.
8 Kirişlerde burulma, sarkı ve aderans kontrolü.
9 Vize
10 Tek doğrultulu döşemeler.
11 Çift doğrultulu döşemeler.
12 Çift doğrultulu döşemeler.
13 Temeller.
14 Merdivenler.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
130373 1427421 Betonarme yapı elemanları.
130374 1428421 Betonarme yapı elemanlarını proje ve analizi.
130375 1428424 Çok Katlı betonarme projesinin hazırlanması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74571 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74570 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 74572 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 74576 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 74573 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 74574 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 74575 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip