Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102057152000 Su Kaynaklarının Kirlenmesi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Su ortamlarında hidrodinamik ve hidrolojik özellikleri tanıtmak, ölçülmesi planlanan değişkenlerin seçimini etkileyen faktörleri açıklamak ve değişkenlerin su kalitesi yönetimi açısından değerlendirmesini yapmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Hakan ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Chapman D., (1992) Water Quality Assessments, Chapman ve Hall, UK, ISBN:0 412 44840 8 2. Ward R.C., Loftis J.C., and McBride G. B.,(1990) Design of Water Quality Monitoring Systems, Van Nostrand Reınhold, New York, ISBN : 0 442 00156 8 3. Laws E.A., (1993) Aquatic Pollution, John Wıley ve Sons Inc., USA, ISBN : 0 471 53457 9

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Su kalitesi tanımı ve su kalitesi yönetimi
2 Su kalitesi değişimi ve etkili faktörler
3 Su kalitesinin değerlendirilmesinde ve alıcı ortamların karakterize edilmesinde hidrodinamik, fiziko-kimyasal ve biyolojik bileşenler
4 Su kalitesinin zamansal ve boyutsal değişimi
5 Su kalitesinin izlenmesi ve önemi
6 İzleme ve inceleme programlarının yürütülmesindeki temel aşamalar
7 Ara sınav
8 Veri kalitesi kontrolü ve verilerin değerlendirilmesi
9 İzleme ve inceleme programlarının yürütülmesindeki temel aşamalar
10 Farklı su ortamlarından örnekler
11 Ulusal ve uluslar arası kriterler
12 Su kalitesi yönetiminde idari ve yasal düzenlemeler
13 Su kalitesi yönetiminde havza bazında yönetim biçimi
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285530 Su ortamları ile ilgili veri kalitesi ve kontrolü bilgisi öğrenilir.
2 1285531 Farklı su ortamlarına ait izleme ve inceleme yöntemleri öğrenilir.
3 1285532 Verileri uygun tekniklerle yorumlayabilme yeteneği kazandırılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66839 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66838 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 66840 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 66844 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 66841 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 66842 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 66843 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 4 4
2 4 5 4 4 5 4 5
3 5 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek