Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS718 Yüzey Hidrolojisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere Yüzey Hidrolojisi ilgili temel kavramları ve kavramların birbiriyle ilişkisi konularını sunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yusuf DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Apan, M. Hidroloji OMU Ders Kitabı, 2009 2. Bayazıt, M. ´´Hidroloji´´Birsen Yayınevi, 2004. 3. Usul, N., Mühendislik Hidrolojisi. Odtü Yayıncılık, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yüzey hidrolojisinin kapsamı, yerüstü su kaynakları, yerüstü su kaynaklarının oluşması, buharlaşma, yağışlar, yağışların analizi, infiltrasyon, yüzey akış ve analizi, yüzey akış tahmin yöntemleri, su toplama havzası ve fiziksel karakteristikleri, akarsuların fiziksel karakteristikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 HİDROLOJİNİN ÖNEMİ VE HİDROLOJİK ÇEVRİM
2 İKLİM VE HİDROLOJİ
3 YAĞIŞ
4 YAĞIŞ
5 BUHARLAŞMA
6 BUHARLAŞMA
7 İNFİLTRASYON
8 YÜZEYSEL AKIŞ
9 YÜZEYSEL AKIŞ
10 Su toplama havzası ve fiziksel karakteristikleri
11 Akarsuların fiziksel karakteristikleri
12 NEHİRLERDE AKIM ÖLÇÜMLERİ
13 SEDİMENTASYON
14 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN HİDROLOJİDE UYGULANMASI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1335475 HİDROLOJİ BİLİMİNİ KULLANAN DİSİPLİNLERİ ÖĞRENİR
2 1335480 HİDROLOJİK ÇEVRİMİ VE BİLEŞENLERİNİ KAVRAR
3 1335479 YÜZEY AKIŞ VE EROZYON KAVRAMLARINI ÖĞRENİR
4 1335476 BUHARLAŞMA KAVRAMINI, ÖLÇÜM VE TAHMİN YÖNTEMLERİNİ ÖĞRENMEK,HESAPLAMALARI KAVRAR
5 1335477 YAĞIŞ OLUŞUMU VE YAĞIŞIN ZAMANSAL MEKANSAL DAĞILIMLARINI KAVRAR
6 1335478 YÜZEY AKIŞ ÖLÇÜM VE TAHMİN YÖNTEMLERİNİ KAVRAR
7 1335482 İNFİLTRASYON KAVRAMI, ÖLÇÜMÜ VE HESAPLAMASINI ÖĞRENİR
8 1335481 SEDİMENTASYON SÜRECİNİ KAVRAR
9 1335483 NEHİRLERDE AKIM ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRMESİNİ ÖĞRENİR

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66839 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66838 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 66840 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 66844 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 66841 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 66842 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 66843 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 4 3 4 3
2 4 4 4 2 3 3 1
3 5
4 3 4 2 2 3 5
5 2 2 2
6 1 4 4 3
7 3 5 2
8 4 3 3
9 5 2 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek