Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS729 Jeoistatistik 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin jeoistatistik ve mekansal analiz konularında bilgi edinmelerini ve yaygın olarak kullanılan paket programlarla uygulama yapmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bilal CEMEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. Webster and M. Oliver, 2004. “Geostatistics for Environmental Scientists” John Willey and Sons, Ltd, England. - P.K. Kitadinis, 1997. “Introduction to Geostatistics: Application in Hydrogeology” Cambridge University Press, U. K. - I. Clark, 1979. “Practical Geostatistics” Department of Min. Res. Eng., Royal School of Mines, Imp. College of Sci. and Tech., London, U.K.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tesadüf fonksiyonları ve yöresel değişkenler, yarıvaryogram: hesaplama, yorumlama ve modelleme, krigleme: basit krigleme, adi krigleme, kokrigleme, evrensel krigleme, çapraz doğrulama, paket programlar (Arc GIS, GS+) ve örnek uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 4 20 1
6 Uygulama/Pratik 5 20 1
9 Problem Çözümü 5 20 1
28 Makale Kritik Etme 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 18 18
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
4 Quiz 3 10 30
6 Uygulama/Pratik 4 10 40
9 Problem Çözümü 5 10 50
28 Makale Kritik Etme 3 6 19

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arazideki Değişkenlik 1.hafta geo.zip
2 Jeoistatistik 2.hafta geo.zip
3 Toprak Özelliklerinin Uzaysal Bağımlılığı Tarihçesi Kullanılan alanlar 3.hafta geo.zip
4 Uzaysal Dağılım 4.hafta geo.zip
5 Otokorelasyon 5.hafta geo.zip
6 Semivariogram 6.hafta geo.zip
7 Kriging 7.hafta geo.zip
8 ara sınav 8.hafta geo.zip
9 Kriging 9.hafta geo.zip
10 GS+ 10.hafta geo.zip
11 Arc GIS 11hafta geo.zip
12 GIS +ArcGIS 12hafta geo.zip
13 Çapraz Değerlendirme geo_13-14-15.zip
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127489 1279700 Temel istatistik parametrelerini tanıyabilme,
127490 1279701 Tesadüf fonksiyonlarını kavrayabilme,
127491 1279702 Yarıvaryogramların hesaplanmasında temel ilkeleri belirleyebilme,
127492 1279703 Yarıvaryogram sonuçlarını yorumlayabilme,
127493 1279704 En uygun krigleme yöntemini seçebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66839 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66838 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 66840 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 66844 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 66841 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 66842 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 66843 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
127489 4 4 4 5 5 4 5
127490 4 4 4 5 4 5 5
127491 4 4 4 5 4 5 5
127492 4 4 4 5 5 5 5
127493 4 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek