Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS726 Sulama ve Tuzluluk Yöntemi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı tarımda kullanılan sulama sularının sınıflandırılması, kullanılabilme olanakları ve çevreye etkileri konularında bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. K. Ersin TEMİZEL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Kanber, R., Kırda, C., Tekinel, O., 1992. Sulama Suyu niteliği ve sulamada tuzluluk sorunları. Ç.Ü. Zir. Fak. Yayın no: 21. ADANA. 2- Ayyıldız, M. 1976,Sulama Suyu Kalitesi ve Sulamada Tuzluluk problemleri.Ankara Ün. Zir. Fak. No:636. ANKARA. 3- Munsuz, N., Ünver, İ., 1995. Su Kalitesi. Ankara Ün. Zir. Fak. No:1389. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel tanımlar ve birimler, sularda bulunan başlıca aynan ve katyonlar ile bazı ağır metal ve iz elementler, sulama suyu analizleri, sınıflandırmada dikkate alınan temel kalite ölçütleri ve sınıflandırma sistemleri, damla sulama sistemlerinde tıkanma sorunları ve giderilme yöntemleri, tuzluluğun bitki gelişimine etkisi, toprakta su-tuz dengesi ve yıkama gereksinimi, tuzlu ve sodyumlu toprakların iyileştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 10 2 1
7 Laboratuvar 10 2 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
22 Proje Hazırlama 1 3 3
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Suyun bileşimi ve özellikleri Laboratuar
2 Suyun biyolojik önemi Laboratuar
3 Elektriksel iletkenliğin tanımı ve birimleri Laboratuar
4 Tuzluluk sınıflamaları Laboratuar
5 Sulama sularında bulunan anyonlar Laboratuar
6 Sulama sularında bulunan katyonlar Laboratuar
7 Sulama sularında bulunan tuzun etkileri Laboratuar
8 Sulama suyu analizleri Laboratuar
9 Sulama suyu analiz raporlarının yazılması ve bu raporların incelenmesi Laboratuar
10 Ara sınav
11 Sulama suyunun sınıflandırılmasında kullanılan yöntemler Laboratuar
12 Bitkilerin tuzlu ortamda tepkileri ve Tuzluluk eşiği Laboratuar
13 Tuzluluğun toprağa etkileri, yıkama fraksiyonu Laboratuar
14 Tuzluluğun ıslahı Laboratuar
15 Sodyumluluk etkileri ve ıslah durumları, uygulanacak sulama yönteminin seçimi Laboratuar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
130142 1417443 Su kalitesinin bitki ve toprak üzerine etkilerini tanımlayabilme
130143 1417632 Sulama suyu kalitesi sınıflandırma sistem ve rehberlerini kullanabilme
130144 1418068 Gerekli temel kimyasal analizleri bilerek ve analiz sonuçlarını değerlendirerek sulama suyu kalitesini saptayabilme
130145 1418461 Su kalitesi ve sulama uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkabilen tuzluluk ve sodyumluluk gibi sorunları önleyecek ve/veya giderecek teknikleri uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74571 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74570 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 74572 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 74576 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 74573 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 74574 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 74575 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip