Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102047022009 Biyolojik Malzemelerin Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

•Biyolojik malzemenin özelliklerinin ölçülmesinde kullanılan çeşitli yöntemlerin öğretilerek, öğrenciye farklı modeller ya da yöntemler geliştirme becerisinin kazandırılması, •Biyolojik malzeme özelliklerinin tarım makinaları tasarımındaki öneminin öğrenciye kavratılması, •Biyolojik ürünlerin kalite değerlemesine ilişkin önemli kriterlerin öğrenciye verilmesi, •Hasat ve hasat sonrası uygulamalara ilişkin mühendislik bilgi ve birikiminin öğrenciye kazandırılması,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ. DR. Y. BENAL YURTLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mohsenin, N. M., 1986. Physical Properties of Plant and Animal Materials.Gordon and Breach Science Publishers, Inc., New York, ISBN 0-677-21370-0: 891p. Alayunt, F,N., 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 54, 132 p., Bornova-İZMİR. Tuanlıgil, B.G., 1993 Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1305, Ders Kitabı: 379, Ankara, 136 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersle ilgili genel bilgilerin açıklanması, Biyolojik materyal konusunda yapılan çalışmaların amaçları ve özellikleri, Biyolojik materyalin özelliklerine giriş, Biyolojik materyalin fiziksel özellikleri, Temel ölçüler, boyutlar ve şekil özellikleri, Biyolojik malzemenin boyutlarının ölçülmesi ve sınıflandırılması, Sınıflamada kullanılan yöntemler, Hava geçirgenlik yöntemi kullanılan hesaplamalar ve formüller, İz çıkarma, kabuk soyma, kaplamayöntemleri, Biyolojik malzemenin çeşitli özellikleriyle yüzey alanı arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Biyolojik malzemenin yapısal özellikleri, Bitkinin yapısı, Mekanik zedelenmeler, Bitkinin dış zedelenmeleri ile ilgili bazı tanımlar, HERTZ’in ölçümü ve formüller, Darbe testleri ve formüller, Sabit yük altında oluşan zedelenme, Titreşimin mekanik zedelenmeye olan etkisi ve formüller, Reoloji bilimine giriş, Biyolojik sistemler, Hook cismi, Newton cismi, Maxwell cismi, Kelvin cismi, Genelleştirilmiş Maxwell cismi, Burger cismi, Genelleştirilmiş Kelvin cismi, Sürtünme, Sürtünme kanunları, Tarımsal ürünlerde statik ve kinetik sürtünme katsayısı, Sürtünme direncine etki eden faktörler, Yığılma Açısı, Konu ile ilgili soru-cevap ve tartışma, İç sürtünme açısı, Taneli materyalin akışı.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
77350 1198871 Biyolojik materyalin kalitesi ile ilgili değerlendirme yapabilme, kestirimlerde bulunabilme ve kararlar alabilme yetisine sahip olmak
77351 1192433 Üretilen ürünlerin kalite piyasasını tanımak,
77352 1200338 Kaliteli ve hasarsız ürünler üretmek amaçlı işlemler için iş makinası seçimi konusunda gerekli mühendislik birikimine sahip olmak,
77353 1201748 Aynı amaç için farklı firmalar tarafından üretilen makinalar arasında teknik kıyaslama yapabilecek mühendislik birikimine sahip olmak
77354 1182699 Hasat ve sonrası dönemlerde uygun tekniklerin sağlanması açısından, ürünleri değerlendirebilecek mühendislik birikimine sahip olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66816 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66817 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66818 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66819 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66820 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66821 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66822 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66823 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66824 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66825 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66826 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.