Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB711 Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesinde Alternatif Teknolojik Gelişmeler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tarımsal atık bilincinin oluşturulması, tarımsal atıkların değerlendirilme olanakları, tarımsal atıklardan alternatif enerji üretilme olanakları

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan Alp Kağan GÜRDİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yenilenebilir Enerji TeknolojileriHasad Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Tarımsal atıklar tanımı, tarımsal atıkların sınıflandırılması, atıklardan enerji üretilmesi, atıklardan bio-kompozit malzeme üretilme olanakları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
7 Laboratuvar 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 40 40
4 Quiz 1 10 10
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
7 Laboratuvar 1 1 1
16 Alan Gezisi 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal üretim ve tarımsal atıklar, taımsal atıkların sınıflandırılması, tarımsal atıkların içeriği, tarımsal atıkların önemi, tarımsal atıklardan enerji üretme, tarımsal atıklardan bio-kompozit malzeme üretilmesi Tarla ve bahçelerde tarımsal atık potansiyeli tayini Tarımsal atıklardan briket ve pelet üretilmesi TARIMDA ENERJİ KULLANIMI ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI.ppt
2 Taımsal atıkların sınıflandırılması, tarımsal atıkların içeriği, tarımsal atıkların önemi, tarımsal atıklardan enerji üretme, tarımsal atıklardan bio-kompozit malzeme üretilmesi Tarla ve bahçelerde tarımsal atık potansiyeli tayini Tarımsal atıklardan briket ve pelet üretilmesi BİYOKÜTLE ENERJİSİ-KE.ppt
3 Tarımsal atıkların içeriği, tarımsal atıkların önemi, tarımsal atıklardan enerji üretme, tarımsal atıklardan bio-kompozit malzeme üretilmesi Tarla ve bahçelerde tarımsal atık potansiyeli tayini Tarımsal atıklardan briket ve pelet üretilmesi ENERJİ VE KAYNAKLARI.ppt
4 Tarımsal atıkların önemi, tarımsal atıklardan enerji üretme, tarımsal atıklardan bio-kompozit malzeme üretilmesi Tarla ve bahçelerde tarımsal atık potansiyeli tayini Tarımsal atıklardan briket ve pelet üretilmesi BİYOKÜTLE ENERJİSİ SUNUM.pptx
5 Tarımsal atıklardan enerji üretme, tarımsal atıklardan bio-kompozit malzeme üretilmesi Tarla ve bahçelerde tarımsal atık potansiyeli tayini. BİYOKÜTLE ENERJİSİ SUNUM.pptx
6 Tarımsal atıklardan bio-kompozit malzeme üretilmesi Biokütle Enerjisi.ppt
7 Tarla ve bahçelerde tarımsal atık potansiyeli tayini. Tarımsal atıklardan briket ve pelet üretilmesi Renewable Energy Biomass.ppt
8 Tarımsal atıklardan briket ve pelet üretilmesi Tarla ve bahçelerden atık toplama Pelet ve briket üretilmesi TAE2016-025-G-Gurdil.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545785 Tarımsal atıkların tanımı ve önemi
2 1545791 Tarımsal atıklardan enerji üretme yöntemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74548 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 74549 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 74550 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 74551 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 74552 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 74553 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 74554 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 74555 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 74556 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 74557 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 74558 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek