Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB713 Isı Tekniği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

ısı ve kütle transferinin temel esaslarını mühendislik işlemlerine uygulamalarını kavramasını

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ali TEKGÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

ısı ve kütle transferi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 5 60
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Isı Transferinin Temelleri
2 Isı İletim Denklemleri
3 Düzlem Duvarlarda Sürekli Isı İletimi
4 Isıl Temas Direnci ve
5 Isıl Direnç Ağları
6 Silindir ve Kürelerde Isı İletimi
7 Yalıtım Kritik Yarıçapı
8 arasınav
9 Kanatlı Yüzeylerden ve genel düzlemlerde Isı Transferi
10 Yığık Sistem Çözümlemesi
11 Büyük Düzlem Duvar,Uzun Silindir ve Kürelerde Yere ve Zamana Bağlı Isı İletimi
12 Yarı Sonsuz Katılarda Zamana Bağlı Isı İletimi
13 Çok Boyutlu Sistemlerde Zamana Bağlı Isı İletimi
14 Kütle Transferi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279441 Isı ve kütle transferinin temellerini kavrayabilme
2 1279442 Isı iletim denklemlerini kavrayabilme
3 1279443 Sürekli ısı transferini kavrayıp, uygulamaya ilişkin teknik konuları çözümleyebilme
4 1279444 Zamana bağlı ısı iletimini kavrayabilme ve uygulamaya ilişkin teknik konuları çözümleyebilme
5 1279445 Kütle transferini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66816 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66817 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66818 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66819 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66820 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66821 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66822 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66823 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66824 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66825 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66826 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 3
4 3
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek