Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH612 Bitki Büyüme ve Gelişmesinin Kantitatif Analizleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bitki büyüme ve gelişmesinin kantitatif analizlerinin önemi kullanımı konusunda öğrencilere bilgi vermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Harun ÖZER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Whatley, M.J and Whatley, F.R., 1980. Light and Plant Life. Textbook. The Camelot press Ltd., Southampton. Attridge, H.T., 1990. Light and plant responses. A study of plant photophysiology and natural environment. Textbook. Edward Arnold. Evans, G.C., 1972. The quantitative analysis of plant growth. Textbook. Blackwell Scientific Publications. Oxford, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki büyüme ve gelişmesinin tanımı, bitki büyüme hızları, bitki kuru madde dağılımındaki değişmeler, ışık, sıcaklık, CO2, nem ve bitki büyüme ve gelişmesi, net asimilasyon oranı, özgül yaprak alanı, yaprak alanı oranı, yaprak ağırlık oranı, kök ve gövde ağırlık oranı, büyüme, gelişme ve verim arasındaki ilişkiler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 5 5
6 Uygulama/Pratik 3 10 30
10 Tartışma 7 5 35
28 Makale Kritik Etme 7 2 17
51 Sözlü Sınav 6 10 60
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki büyüme ve gelişmesinin tanımı
2 bitki büyüme hızları, bitki kuru madde dağılımındaki değişmeler
3 bitki büyüme hızları, bitki kuru madde dağılımındaki değişmeler
4 ışık, sıcaklık, CO2, nem ve bitki büyüme ve gelişmesi,
5 ışık, sıcaklık, CO2, nem ve bitki büyüme ve gelişmesi,
6 net asimilasyon oranı, özgül yaprak alanı, yaprak alanı oranı,
7 net asimilasyon oranı, özgül yaprak alanı, yaprak alanı oranı,
8 net asimilasyon oranı, özgül yaprak alanı, yaprak alanı oranı,
9 ara sınav
10 yaprak ağırlık oranı, kök ve gövde ağırlık oranı,
11 yaprak ağırlık oranı, kök ve gövde ağırlık oranı,
12 büyüme, gelişme ve verim arasındaki ilişkiler
13 büyüme, gelişme ve verim arasındaki ilişkiler
14 büyüme, gelişme ve verim arasındaki ilişkiler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1201807 Bitki büyüme ve gelişme öğrenir
2 1201852 Bitki büyüme ve gelişme modellerini öğrenir
3 1202430 Bitki büyüme modelleri ve geliştirme çalışmalarını ve değerlendirir kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4
2 2 4 4
3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek