Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 5 40
54 Ev Ödevi 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, organik tarımın tarihçesi ve genel kavramları.
2 Organik tarımın gelişim süreci, organik tarım kanunu ve yönetmeliği
3 Organik sert kabuklu meyve yetiştiriciliğinin ilkeleri.
4 Organik sert kabuklu meyve yetiştiriciliğinin Türkiye için önemi.
5 Organik tarım sertifikasyon sistemi.
6 Organik meyve yetiştirme teknikleri.
7 Yer seçimi, toprak hazırlığı, dikim sistemleri, anaç ve çeşit seçimi ve kültürel işlemler.
8 Organik gübreler ve organik kökenli mineral gübreler.
9 Kompost yapılabilecek maddeler ve kompost hazırlığı. Fındık zurufu kompost yapımı ve uygulamaları.
10 Ara sınav
11 Organik yollarla bitki koruma, elde yapılan ilaçlar ve organik tarımda kullanılan ticari ruhsatlı organik ilaçlar.
12 Organik olarak yetiştirilen ürünlerin besin değerleri.
13 Organik üretimde, hasat ve hasat sonrası işlemler ile özel uygulamalar.
14 Pazarlama stratejisi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538685 Organik tarımın ilkeleri ve gelişim sürecini öğrenir.
2 1538686 Çevreyle barışık yöntemleri sert kabuklu meyve türlerinde uygulayabilir.
3 1538687 Organik sert kabuklu meyve yetiştiriciliğinde GLOBALGAP (EUREPGAP) ve diğer sertifikalar hakkında bilgi sahibi olur.
4 1538688 Organik sert kabuklu meyve yetiştiriciliğinde organik yöntemler, bitki koruma, bitki besleme ve hasat sonrası uygulamaları yönetebilir.
5 1538689 Organik sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesinden pazarlamaya kadar olan tüm aşamalarda karşılaştığı sorunları çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74394 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 74376 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 74383 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 74384 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 74381 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 74382 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 74379 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 74380 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 74377 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 74378 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 74389 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 74390 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 74391 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 74392 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 74388 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 74387 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 74385 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 74393 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 74386 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 74395 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5
2 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5
3 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 3 2 4 5 5 5 5 5
4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 4 4 5 5 5 5
5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek