Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102016332007 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Tohumluk sertifikasyon sisteminin esasları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet BALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balkaya, A., 2012. Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Ders notları (Yayınlanmamış).

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tohum sertifikasyonunun tanımı ve sertifikasyona neden ihtiyaç olduğu anlatılacaktır. Tohum sertifikasyon sisteminin özellikleri. Sertifikasyon aşamaları. Sertifikasyon kontrolünün yapılması için gerekli koşullar. Tohum üretiminde tarla kontrol zamanları ve kontrol sayısının belirlenmesi. Tohumluk üretiminde tarla gözlemlerinde incelenecek özellikler. Tarla gözlemlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi. Tohumluk örnek alma yöntemleri. Tohum gücü özellikleri ve tohum gücü testleri. Tohumluk ithal ve ihracatındaki yasal işlemler ve bunların uygulanma durumları ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
29 Bireysel Çalışma 18 4 72

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sertifikasyonunun tanımı ve tohumluk sertifikasyon sisteminin özellikleri.
2 Sertifikasyon aşamaları. Tohumluk il kontrol laboratuvarını ziyaret
3 Sertifikasyon kontrolünün yapılması için gerekli koşullar.
4 Tohum üretiminde tarla kontrol zamanları ve kontrol sayısının belirlenmesi. Tohumluk üretiminde tarla gözlemlerinde incelenecek özellikler.
5 Tohumluk üretiminde tarla gözlemlerinde incelenecek özellikler. Tohum nem analizi
6 Tarla gözlemlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi. Tohum nem analizi
7 Tohumluk örnek alma yöntemleri. Tetrazolium testi
8 Tohum canlılık analizleri Çimlenme analizi
9 Tohum canlılık analizleri Çıkış analizi
10 Ara Sınav
11 Tohum gücü analizleri Kontrollü Bozulma testi
12 Tohum gücü analizleri Hızlı yaşlandırma testi
13 Tohum gücü analizleri Elektriksel İletkenlik testi
14 Tohumluk ithal ve ihracatındaki yasal işlemler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125426 1199192 Tohum sertifikasyon sisteminin özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
125427 1199745 Tohumluk örnek alma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
125428 1199943 Tohumluk kontrol işlemler hakkında bilgi sahibi olacaktır.
125429 1200886 Tohum kalite analizlerini uygulamalı öğrenmiş olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.