Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH638 Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Anaçlar 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinde anaç kullanımının gereklerini ve kullanılan anaçların özelliklerini öğretmektir. Anaçlar meyve türlerinin veriminin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Farklı meyve türlerinde kullanılan anaçlar üzerine aşılanan çeşidin taç yapısını, besin alımını, çiçeklenmesini, verimini ve meyve kalitesini etkileyerek meyve mahsulü üretimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Anaçlar üzerine aşılanan çeşidin aşırı gelişme gücünü kontrol etmek amacıyla kullanılan bitkinin en önemli kısmıdır. Anaçlar, dalların açısını değiştirerek, boğum arası uzunlukları kısaltarak, bitki gelişimini sınırlandırarak ve boylarını kısaltarak ağaçların büyüklüğünü ve şeklini değiştirir. Anaçlar kendi kökleri üzerinde yetişen çeşitlerle kıyaslandığında üzerine aşılana çeşidin büyüme ve gelişmesini baskılayabilmektedir. Çeşitlerin meyve iriliği, verim ve kalitesi ile verimin erkenciliği üzerine önemli etkileri vardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüsnü DEMİRSOY; Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rom, R.C., Carlson, R.F., 1978. Rootstocks for fruit crops. John Wiley ve Sons. Hartman HT, Kester DE, Davies, Jr. FT, Geneve RL (2002) Plant. Propagation: Principles and Practices. New Jersey James N. Cummins ve Herb S. Aldwinckle (1995) Breeding rootstocks fortree fruit crops, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 23:4, 395-402. K. Dogra, K. Kour, R. Kumar, P. Bakshi and V. Kumar, (2018). Graft-Incompatibility in Horticultural Crops. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7(2): 1805-1820. Konu ile ilgili makale ve tezler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yumuşak ve Sert çekirdekli meyve türlerinde modern meyve yetiştiriciliğinde üzerine aşılanan çeşidin farklı çevresel koşullara uyum yetenekleri, toprak zararlı ve hastalıklarına dayanımı, kök yapısı, sıcaklık ve beslenme stresine tolerans gibi biyotik ve abiyotik streslere karşı etkileri, verim, kalite, büyüme ve gelişme, verimin erkenciliği ve ekonomik ömür vb., faydaları bakımından geliştirilmiş anaçları kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 13 3 39
17 Alan Çalışması 8 3 24
20 Rapor Hazırlama 3 12 36
28 Makale Kritik Etme 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 27 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anaç nedir? Meyvecilikte kullanılan anaçların özellikleri
2 Meyvecilikte anaç kullanımının gerekleri
3 Anaçların büyüme, gelişme, verim ve kalite üzerine etkileri,
4 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde kullanılan anaçlar
5 Elma anaçları ve özellikleri. Konu ile ilgili makalelerin kritik edilmesi
6 Armut anaçları ve özellikleri. Konu ile ilgili makalelerin kritik edilmesi
7 Sert çekirdekli meyve türlerinde kullanılan anaçlar
8 Ara sınav
9 Kiraz anaçları ve özellikleri. Konu ile ilgili makalelerin kritik edilmesi
10 Erik anaçları ve özellikleri. Konu ile ilgili makalelerin kritik edilmesi
11 Şeftali anaçları ve özellikleri. Konu ile ilgili makalelerin kritik edilmesi
12 Badem anaçları ve özellikleri. Konu ile ilgili makalelerin kritik edilmesi
13 Kayısı anaçları ve özellikleri. Konu ile ilgili makalelerin kritik edilmesi
14 Meyvecilikte anaç kullanımının geleceği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300056 Anaç kavramını öğrenir
2 1300062 Meyvecilikte anaç kullanımının gereklerini öğrenir
3 1300063 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde kullanılan anaçları öğrenir
4 1300064 Sert çekirdekli meyve türlerinde kullanılan anaçları öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 5 4 4 4
2 3 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4
3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4
4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek