Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH602 Yazlık Sebze Islahı 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Yazlık sebze türlerinin ıslah esasları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Balkaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki ıslahının tanımı ve amacı. Bitki ıslah programının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar. Islahta kullanılan önemli teknik terimler ve bunların incelenmesi. Bazı yazlık sebze türlerinin meydana geliş (evrim) aşamaları (domates, hıyar, taze fasulye, kavun). Sebze türlerinin gen merkezleri ve anavatanları. Sebze türlerinde gen kaynaklarının muhafaza imkanları ve tohum gen bankalarının çalışma sistemleri. Yazlık sebze türlerinin çiçek yapıları ve döllenme biyolojileri. Kendine döllenen sebze türlerinde uygulanan ıslah metotları (Introdüksiyon, seleksiyon, melezleme ıslahı, türlerarası melezlemeler). Haploidi ve poliploidinin sebze ıslahındaki önemi ve elde ediliş yöntemleri. Sebzelerde erkek kısırlığı ve sebze ıslahında yararlanma imkanları. Sebzelerde heterosis ve önemi. Yabancı döllenen sebze türlerinde uygulanan ıslah metotları (Introdüksiyon, seleksiyon, melezleme ıslahı, sentetik ve hibrit çeşit elde edilmesi, konvergens ıslahı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 5 6 30
7 Laboratuvar 5 6 30
29 Bireysel Çalışma 9 5 45
49 Performans 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki ıslahının tanımı ve amacı. Bitki ıslah programının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar.
2 Bazı yazlık sebze türlerinin meydana geliş (evrim) aşamaları (domates, hıyar, taze fasulye, kavun). Sebze türlerinin gen merkezleri ve anavatanları.
3 Sebze türlerinde gen kaynaklarının muhafaza imkanları ve tohum gen bankalarının çalışma sistemleri.
4 Yazlık sebze türlerinin çiçek yapıları ve döllenme biyolojileri.
5 Yazlık sebze türlerinin çiçek yapıları ve döllenme biyolojileri.
6 Kendine döllenen yazlık sebze türlerinde uygulanan ıslah metotları (Introdüksiyon, seleksiyon, melezleme ıslahı, türlerarası melezlemeler).
7 Ara Sınav
8 Kendine döllenen yazlık sebze türlerinde uygulanan ıslah metotları (Introdüksiyon, seleksiyon, melezleme ıslahı, türlerarası melezlemeler).
9 Kendine döllenen yazlık sebze türlerinde uygulanan ıslah metotları (Introdüksiyon, seleksiyon, melezleme ıslahı, türlerarası melezlemeler).
10 Sebzelerde erkek kısırlığı ve sebze ıslahında yararlanma imkanları. Sebzelerde heterosis ve önemi
11 Yabancı döllenen sebze türlerinde uygulanan ıslah metotları (Introdüksiyon, seleksiyon, melezleme ıslahı, sentetik ve hibrit çeşit elde edilmesi, konvergens ıslahı). Yazlık sebze türlerinin ıslahı ve çeşit geliştirme aşamaları (domates, biber, kavun, fasulye, hıyar, patlıcan, karpuz).
12 Yabancı döllenen sebze türlerinde uygulanan ıslah metotları (Introdüksiyon, seleksiyon, melezleme ıslahı, sentetik ve hibrit çeşit elde edilmesi, konvergens ıslahı). Yazlık sebze türlerinin ıslahı ve çeşit geliştirme aşamaları (domates, biber, kavun, fasulye, hıyar, patlıcan, karpuz).
13 Yazlık sebze türlerinin ıslahı ve çeşit geliştirme aşamaları (domates, biber, kavun, fasulye, hıyar, patlıcan, karpuz).
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277235 Yazlık sebze türlerinin ıslahının önemi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1277236 Yazlık sebze türlerine ait kapsamlı ıslah programları hazırlayabilir.
3 1277237 Yazlık sebze türlerinde kullanılan ıslah teknikleri hakkında yeterli bilgiye ulaşır.
4 1277238 Yazlık sebze türlerinde ıslah başarısı üzerine etki eden faktörleri öğrenir
5 1277239 Tohum ıslah ünitelerinde çalışabilecek uygulama bilgisine sahip olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek