Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH603 Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Esasları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması, genotip, ıslah ve moleküler biyoloji ile ilgili terminoloji, doku ve organların yapısı, meyve verimini doğrudan belirleyen floral biyoloji ve çiçek tomurcuğu başlangıcından döllenme ve meyve tutumuna kadar gerçekleşen safhalar, bitki büyümesini düzenleyen maddeler ve ışık ve sıcaklığın etkisi sonucunda gelişen olayların öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Neriman BEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Preece, J. E., Read, P. E., The Biology of Horticulture: An Introductory Textbook 2nd Ed., John Wiley and Sons, New York 514 . 2. Ders notları ve PPT sunumlar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması, ıslah ve moleküler biyoloji ile ilgili terminoloji, hücre ve doku tipleri (meristem, epidermis, floem, ksilem, parankima vb.), organların oluşumları ve yapıları (kök, gövde, yaprak, çiçek ve tohum), bitkilerin beslenmesi, köklerin fonksiyonu ve su dengesi, karbon asimilasyonu (fotosentez), floral biyoloji, çiçek tomurcuğu ayrım ve gelişim safhaları, çok yıllık bahçe bitkilerinde tomurcuk ve dal yapıları, tozlanmadan döllenme ve meyve tutumuna kadar gerçekleşen safhalar, xeni, kısırlık, çeşit içi ve çeşitler arası döllenmede yaşanan sorunlar ve nedenleri, mutasyonlar, ışık ve sıcaklığın etkisi sonucunda gerçekleşen vernalizasyon, dormansi, fotoperiyodizm gibi olaylar, bitki büyümesini düzenleyen maddeler ve bitki hormonları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
54 Ev Ödevi 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması, ıslah ve moleküler biyoloji ile ilgili terminoloji.
2 Hücre ve doku tipleri (meristem, epidermis, floem, ksilem, parankima vb.), organların oluşumları ve yapıları (kök, gövde, yaprak, çiçek ve tohum).
3 Bahçe bitkilerinin beslenmesi, köklerin fonksiyonları ve su dengesi, topraktaki besin maddeleri, karbon asimilasyonu (fotosentez).
4 Floral biyoloji, çiçek yapıları, çiçek tomurcuğu ayrım ve gelişim safhaları, çok yıllık bahçe bitkilerinde tomurcuk ve dal yapıları.
5 Tozlanmadan döllenme ve meyve tutumuna kadar gerçekleşen safhalar.
6 Çeşit içi ve çeşitler arası döllenmede yaşanan sorunlar ve nedenleri.
7 Işık ve sıcaklığın etkisi sonucunda bitki bünyesinde gerçekleşen olaylar.
8 Etiyoleşme ve pigmentlerin etkileri.
9 Fotoperiyodizm, fototropizm, vernalizasyon, fitkromlar ve dormansi.
10 Ara sınav
11 Depo organların oluşumu, gövde uzaması, şeker ve nişasta dönüşümü.
12 Xeni, metaxeni, kısırlıklar, üreme modelleri ve çoğaltma.
13 Kalıtım, dominansi, heterosis, kimeralar ve mutasyonlar.
14 Bitki büyümesini düzenleyen maddeler ve bünyesel hormonlar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329355 Bahçe bitkilerinin biyolojik esasları konusunda temel terim ve kavramları değerlendirir.
2 1329356 Bahçe bitkileri ıslahı ve üretiminde biyolojik esaslardan yararlanır.
3 1329357 Bitkilerdeki biyolojik problemlere çözüm bulur.
4 1329358 Büyümeyi düzenleyici maddeleri meyve ve sebze üretiminde kullanır
5 1329359 Yeni bir meyve veya sebze genotip veya çeşidinin biyolojik özelliklerini değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 3 5 5 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4
2 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 5
3 4 3 5 4 5 4 3 5 5 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 5
4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 5
5 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek