Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH605 Ilıman İklim Meyve Islahı 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Meyve ıslahının önemi, ıslaha başlamadan yapılacak çalışmalar, ıslah yöntemlerinin ayrıntılı olarak tartışılması, biyoteknolojik yöntemlerin ıslahta kullanımı konularının irdelenmesi. Ilıman iklim meyve türlerinde ıslah çalışmalarının yapılma amacının ortaya konulması ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanmasını amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Moore, J.N., Janick,J. (ed.) 1983. Methods in Fruit Breeding. Purdue University Press, Janick,J., Moore, J.N., (ed.) 1996. Fruit Breeding, Vol: 1-2-3. John Wiley Sons Inc. Badanes, M.L., Byrne, H.D., (ed.) 2012. Fruit Breeding, Springer New York. Jain, M.S., Priyadarshan, P.M., (ed.) 2009. Breeding Plantation Tree Crops. Temperate Species. Springer New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ilıman iklim meyvelerinde ıslahın önemi, ıslahın kriterleri, amacı, yöntemleri, biyoteknolojik gelişmeler ile ıslahın mevcut durumu ve geleceği hakkında detaylı bilgilerin verilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 4 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 3 2 6
16 Alan Gezisi 3 5 15
20 Rapor Hazırlama 8 4 32
28 Makale Kritik Etme 9 4 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Islah kavramı ve tanımı
2 Meyvecilikte çeşit ıslahının amacı ve önemi
3 Meyvecilikte ıslahın tarihi ve günümüze kadar geçirdiği evreler
4 Meyvecilikte introdüksiyonlar
5 Seleksiyon ıslahı ve uygulanması
6 Melezleme ıslahı ve uygulanması
7 Mutasyon ıslahı ve uygulanması
8 Ara sınav
9 Poliploidy ıslahı ve uygulanması
10 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde yapılan ıslah çalışmaları
11 Sert çekirdekli meyve türlerinde yapılan ıslah çalışmaları
12 Sert kabuklu meyve türlerinde yapılan ıslah çalışmaları
13 Biyoteknolojik yöntemlerin meyve ıslahında kullanımı
14 Ilıman iklim meyve türleri ıslahında biyoteknolojik yöntemlerden yararlanma ve gelişmeler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497952 Meyvecilikte ıslah kavramını ve tarihi geçmişini öğrenir
2 1497953 Islaha başlamadan yapılması ve göz önünde bulundurulması gereken koşulları öğrenir
3 1497954 Seleksiyon ıslahı ve uygulamasını öğrenir
4 1497955 Melezleme, Mutasyon ve Poliploidy ıslahı ve uygulamasını öğrenir
5 1497956 Biyoteknolojik yöntemlerin meyve ıslahında kullanımını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74394 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 74376 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 74383 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 74384 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 74381 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 74382 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 74379 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 74380 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 74377 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 74378 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 74389 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 74390 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 74391 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 74392 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 74388 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 74387 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 74385 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 74393 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 74386 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 74395 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3
2 4 5 3 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3
3 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4
4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 3 3 4
5 5 4 3 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek