Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH640 İleri Üzümsü Meyve Yetiştirme Tekniği 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Başlıca çilek, ahududu, böğürtlen gibi üzümsü meyve türlerinin yetiştiriciliğine ait detaylı bilgiler verilmesi ve yetiştiriciliklerine ait teknik gelişmelerin takip edilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Leyla Demirsoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Small Fruit Crop Management.1990. Editor, Gene J. Galletta, David G. Himelrick, ISBN 0-13-814609-8, 602 s. 2. Bramble Production: The Management and Marketing of Raspberries and Blackberries, 1995. Editor, Perry C. Crandall, Food Product Pres, 10 Alice Street, Binghampton, NY 13904-1580. 3.Berry Fruit, 2007. Editor,Yanyun Zhao, ISBN 13:978-0-8493-5802-9, 430s. 4. Yetiştirme tekniği ile ilgili gelişmeleri içeren makaleler, web siteleri, ppt sunumları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

: Çilek, ahududu, böğürtlen gibi üzümsü meyve türlerinin ekolojik istekleri, dünyada kullanılan çeşitler, çoğaltma metodları, yetiştirme teknikleri (yer seçimi, dikim, yabancı ot kontrolü, gübreleme, terbiye ve budama, sulama, hastalık ve zararlı kontrolü, hasat ve pazarlama), yetiştirme teknikleri ile ilgili kaydedilen ilerlemeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 14 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 14 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çileğin ekolojik istekleri
2 Dünyada kullanılan çilek çeşitleri
3 Çilekte fide üretim yöntemleri
4 Çileğin yetiştirme teknikleri (dikim sistemleri, yabancı ot kontrolü, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlı kontrolü, hasat ve pazarlama) ve yetiştirme tekniğinde gelişmeler
5 Çileğin yetiştirme teknikleri (dikim sistemleri, yabancı ot kontrolü, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlı kontrolü, hasat ve pazarlama) ve yetiştirme tekniğinde gelişmeler
6 Çileğin yetiştirme teknikleri (dikim sistemleri, yabancı ot kontrolü, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlı kontrolü, hasat ve pazarlama) ve yetiştirme tekniğinde gelişmeler
7 Ahududunun ekolojik istekleri ve dünyada kullanılan ahududu çeşitleri
8 Ahudutlarının yetiştirme teknikleri (çoğaltma metodları, yer seçimi, dikim, yabancı ot kontrolü, gübreleme, terbiye ve budama, sulama, hastalık ve zararlı kontrolü, hasat ve pazarlama) ve yetiştirme tekniğinde gelişmeler
9 Ahudutlarının yetiştirme teknikleri (çoğaltma metodları, yer seçimi, dikim, yabancı ot kontrolü, gübreleme, terbiye ve budama, sulama, hastalık ve zararlı kontrolü, hasat ve pazarlama) ve yetiştirme tekniğinde gelişmeler
10 Ara sınav
11 Böğürtlenin ekolojik istekleri ve dünyada kullanılan böğürtlen çeşitleri
12 Böğürtlenin yetiştirme teknikleri (çoğaltma metodları, yer seçimi, dikim, yabancı ot kontrolü, gübreleme, terbiye ve budama, sulama, hastalık ve zararlı kontrolü, hasat ve pazarlama) ve yetiştirme tekniğinde gelişmeler
13 Böğürtlenin yetiştirme teknikleri (çoğaltma metodları, yer seçimi, dikim, yabancı ot kontrolü, gübreleme, terbiye ve budama, sulama, hastalık ve zararlı kontrolü, hasat ve pazarlama) ve yetiştirme tekniğinde gelişmeler
14 Çilek, ahududu ve böğürtlenlerin yetiştirme tekniğine ait gelişmeleri içeren makalelerin incelenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279152 Çilek, ahududu,böğürtlen gibi üzümsü meyve türlerinin yetiştiricilik metodlarını öğrenir ve uygulayabilir
2 1279153 Bu türlerin yetiştirme tekniğindeki gelişmelerden haberdar olur ve dünyada üzümsü meyve yetiştiriciliğinin gelişimini değerlendirebilir
3 1279154 Çilek, ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
2 5 5 3 3 4 3 3 5 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 4 4
3 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 3 5 2 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek