Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH606 Organik Bağcılık 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Organik üzüm üretimi ve sürdürülebilir bağcılıkta organik üretim tekniklerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK, Doç. Dr. Bülent KÖSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gear, A., Gear, J., 2011. OrganicVegetableandFruitGrowingandPreservingMonthbyMonth. WatkinsPubl. 156p. Konvalina, P., 2012. OrganicFarmingandFoodProduction. InTechPubl. 198p. Barker, A.V., 2010. ScienceandTechnology of OrganicFarming. CRC Press., 242p. Madge, D., 2005. OrganicViticulture: An Australian Manual. Department of PrimaryIndustry, 187p. Gerling, C., 2015. EnvironmentalSustainableViticulture. PracticesandPracticality. CRC Press., 415p. Weigle, T, Carroll, J., 2011. Production Guide forOrganicGrapes. Cornell Univ. Coop. Ext. Serv. 67p.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organik bağcılık prensipleri, standartlar, organik bağcılıkta toprak, su, yabancı ot, hastalık, zararlı ve kemirgen yönetimi, bulaşma riskleri, mekanizasyon ve atık yönetimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 15 25 1
6 Uygulama/Pratik 15 10 1
24 Seminer 4 15 1
2 Final Sınavı 1 70 1
42 Seminer 1 15 1
51 Sözlü Sınav 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 16 8 128
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
24 Seminer 2 2 4
48 Sözlü Sınav 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Organik bağcılık nedir, tarihi ve üretim-alan bilgileri
3 Genel bilgiler ve Sertifikasyon
4 Toprak yönetimi
5 Malçlama
6 Organik sulama sistemleri
7 Çevre faktörlerine karşı koruma önlemleri
8 Yer seçimi
9 Çeşit seçimi Organik bağcılıkta bitki besleme
10 Vize Sınavı
11 Organik bağcılıkta entegre mücadele, organik preparatlar
12 Kemirgen kontrolü
13 Atık yönetimi
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279855 Organik bağcılıkta genel uygulamaları, prensipler ile standartlarını öğrenir.
2 1279856 Organik bağcılıkta sertifikasyon hakkında bilgi sahibi olur.
3 1279857 Toprak sağlığı, yüzey örtücü bitkiler konusunda bilgi edinir
4 1279858 Organik bağcılıkta yer ve çeşit seçimini öğrenir
5 1279859 Organik bağcılıkta gübreleme, entegre hastalık ve zararlı kontrolünü öğrenir.
6 1279860 Organik bağcılıkta atık yönetimini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4
2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4
3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek