Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH641 Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı üzümsü meyve türlerinde yeni gelişmeleri öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Leyla Demirsoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ulusal ve Uluslararası kongreler sempozyumlar ve ilgili alanlardaki bilimsel dergilerdeki Üzümsü meyvelerle ile ilgili güncel makaleler Ağaoğlu S. 1986. Üzümsü Meyveler Kitabı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders çilek, böğürtlen, ahududu ve diğer üzümsü meyveler ile yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçların incelenmesini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 13 65
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çilek Yetiştiriciliği ile ilgili makalelerin incelenmesi
2 Çilek Yetiştiriciliği ile ilgili makalelerin incelenmesi
3 Çilek Yetiştiriciliği ile ilgili makalelerin incelenmesi
4 Çilek Yetiştiriciliği ile ilgili makalelerin incelenmesi
5 Çilek Yetiştiriciliği ile ilgili makalelerin incelenmesi
6 Böğürtlen Yetiştiriciliği ile ilgili makalelerin incelenmesi
7 Böğürtlen Yetiştiriciliği ile ilgili makalelerin incelenmesi
8 Böğürtlen Yetiştiriciliği ile ilgili makalelerin incelenmesi
9 Ara sınav
10 Ahududu Yetiştiriciliği ile ilgili makalelerin incelenmesi
11 Ahududu Yetiştiriciliği ile ilgili makalelerin incelenmesi
12 Ahududu Yetiştiriciliği ile ilgili makalelerin incelenmesi
13 Diğer üzümsü meyveler ile ilgili makalelerin incelenmesi
14 Diğer üzümsü meyveler ile ilgili makalelerin incelenmesi
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499500 üzümsü meyvelerin genel durumu
2 1499501 Çilek yetiştiriciliği konusundaki yeni gelişmeleri öğrenir
3 1499502 Böğürtlen yetiştiriciliği konusundaki yeni gelişmeleri öğrenir
4 1499503 Ahududu yetiştiriciliği konusundaki yeni gelişmeleri öğrenir
5 1499504 Diğer üzümsü meyvelerin yetiştiriciliği konusundaki yeni gelişmeleri öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74394 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 74376 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 74383 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 74384 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 74381 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 74382 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 74379 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 74380 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 74377 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 74378 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 74389 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 74390 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 74391 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 74392 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 74388 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 74387 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 74385 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 74393 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 74386 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 74395 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 5 5 5 3 3 4 4 5
2 4 4 5 3 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5
3 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 3 4 3
5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek