Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH642 Üzümsü Meyveler Islahı 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Başlıca üzümsü meyve türlerinin (çilek, ahududu,böğürtlen) evrimsel gelişimi, kültüre alınmalarının tarihi, ıslah amaçları ve bu türleri geliştirmek için kullanılan ıslah metodlarının öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Leyla DEMİRSOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temperate Fruit Crop Breeding –Germplasm to Genomics , 2008, Editor, James F. Hancock, Springer, ISBN 978-1-4020-6906-2 , 455 s. Fruit Breeding, 2012, Editors, Marisa Luisa Badanes, David H. Byrne, Springer, ISBN 978-1-4419-0762-2, 875s

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çilek, ahududu, böğürtlen gibi üzümsü meyve türlerinin taksonomisi, temel botanik özellikleri, orijin merkezleri ve kültüre alınmalarının tarihi ve gen kaynakları, bu türlerde yürütülen ıslah programları, ıslah hedefleri, ekonomik olarak önemli karakterler ve bunların genetiği (hastalık ve zararlılara dayanıklılık, morfolojik ve fizyolojik karakterler, meyve kalitesi), ıslah metotları ve teknikleri, üzümsü meyve türlerinin ıslahına biyoteknolojik yaklaşımlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 13 65
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çileğin taksonomisi, temel botanik özellikleri ve gen kaynakları
2 Çileğin orijin merkezleri ve kültüre alınmalarının tarihi
3 Çilekte yürütülen ıslah programları, ıslah hedefleri
4 Çilekte ekonomik olarak önemli karakterler ve bunların genetiği
5 Çilekte uygulanan ıslah metodları ve çilek ıslahında biyoteknolojik gelişmeler
6 Ahududunun taksonomisi, temel botanik özellikleri ve gen kaynakları, orijin merkezleri ve kültüre alınmalarının tarihi
7 Ahududunda yürütülen ıslah programları ve ıslah hedefler
8 Ahududunda ekonomik olarak önemli karakterler ve bunların genetiği
9 uygulanan ıslah metodları ve ahududu ıslahında biyoteknolojik gelişmeler
10 Ara sınav
11 Böğürtlenin taksonomisi, temel botanik özellikleri ve gen kaynakları, orijin merkezleri ve kültüre alınmalarının tarihi
12 Böğürtlende yürütülen ıslah programları ve ıslah hedefleri
13 Böğürtlende ekonomik olarak önemli karakterler ve bunların genetiği
14 Böğürtlende uygulanan ıslah metodları ve böğürtlen ıslahında biyoteknolojik gelişmeler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507039 Çilek, ahududu,böğürtlen gibi üzümsü meyve türlerinin taksonomisi, orijin merkezleri, genetik kaynakları ve kültüre alınmalarına ait bilgiler yoluyla üzümsü meyve ıslahının temel bileşenlerini kavrar
2 1507040 Bu türler üzerinde yürütülen mevcut ıslah programlarını inceleyerek dünyada üzümsü meyve ıslahının gelişimini değerlendirir
3 1507041 Üzümsü meyvelerin ekonomik olarak önemli karakterlerini tanımlar ve bu karakterleri iyileştirmek için ıslah metodlarının bir araç olarak kullanıldığını kavrar.
4 1507042 Üzümsü meyve türlerinin ıslahında uygulanan metodları teorik olarak öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74394 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 74376 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 74383 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 74384 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 74381 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 74382 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 74379 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 74380 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 74377 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 74378 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 74389 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 74390 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 74391 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 74392 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 74388 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 74387 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 74385 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 74393 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 74386 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 74395 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4
2 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek