Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH607 Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı örtü altı yetiştiriciliğinde yeni gelişmeler hakkında güncel konuların ele alınarak değerlendirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Dilek KANDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örtü altı yetiştiriciliğinde son yıllarda pratik öneme sahip olan gelişmelerin (sera sistemleri, tohum ekim ortam ve kapları, fide yetiştirme teknikleri, sulama, gübreleme ve topraksız tarım vb.) değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 3 5 15
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 3 24
49 Performans 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ülkemiz örtüaltı yetiştiriciliğinin genel durumu
2 Sera konstrüksiyon malzemesi ile ilgili yeni gelişmeler
3 Sera konstrüksiyon malzemesi ile ilgili yeni gelişmeler
4 Sera örtü malzemesi ile ilgili yeni gelişmeler
5 Sera ısıtılması ile ilgili yeni gelişmeler
6 Serada kullanılan malç materyalleri ile ilgili yeni gelişmeler
7 Sera toprağı dezenfeksiyonu ile ilgili yeni gelişmeler
8 Sera aydınlatılması ile ilgili yeni gelişmeler
9 Fide yetiştiriciliği ile ilgili yeni gelişmeler
10 Ara Sınav
11 Topraksız tarım yetiştiriciliği
12 Topraksız tarım yetiştiriciliği
13 Topraksız tarım yetiştiriciliği
14 Topraksız tarım yetiştiriciliği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497668 Örtüaltı sistemlerindeki yeni gelişmeleri takip eder
2 1497669 Örtüaltı yetiştiriciliği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder ve uygular
3 1497675 Topraksız tarım tekniklerini öğrenir ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74394 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 74376 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 74383 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 74384 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 74381 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 74382 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 74379 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 74380 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 74377 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 74378 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 74389 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 74390 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 74391 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 74392 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 74388 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 74387 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 74385 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 74393 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 74386 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 74395 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 3 3 4 5 5 5 4 2 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4
2 1 1 3 3 4 5 5 5 4 2 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4
3 1 1 3 3 4 5 5 5 4 2 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek