Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH609 Açıkta Sebze Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı açıkta sebze yetiştiriciliğinde yeni gelişmeler hakkında güncel konuların ele alınarak değerlendirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güncel makaleler incelenip tartışılmaktadır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Açıkta sebze yetiştiriciliğinde son yıllarda pratik öneme sahip olan gelişmelerin, tohum ekim ortam ve kapları, fide yetiştirme teknikleri, sulama, gübreleme ve topraksız tarım gibi teknikler bakımından değerlendirilmesi. Açıkta sebze yetiştiriciliğinde dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkan son gelişmeler ve yenilikler son yayınlanan dergilerdeki makaleler ışığında tartışılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiye'de sebze yetiştiriciliğinin genel durumu - -
2 Solanaceae familyasına giren sebze türleri ile ilgili son yıllarda yayınlanan makalelerin tartışılması - -
3 Solanaceae familyasına giren sebze türleri ile ilgili son yıllarda yayınlanan makalelerin tartışılması - -
4 Solanaceae familyasına giren sebze türleri ile ilgili son yıllarda yayınlanan makalelerin tartışılması - -
5 Cucurbitaceae familyasına giren sebze türleri ile ilgili son yıllarda yayınlanan makalelerin tartışılması - -
6 Cucurbitaceae familyasına giren sebze türleri ile ilgili son yıllarda yayınlanan makalelerin tartışılması - -
7 Cucurbitaceae familyasına giren sebze türleri ile ilgili son yıllarda yayınlanan makalelerin tartışılması - -
8 Fabaceae familyasına giren sebze türleri ile ilgili son yıllarda yayınlanan makalelerin tartışılması - -
9 Ara sınav - -
10 Fabaceae familyasına giren sebze türleri ile ilgili son yıllarda yayınlanan makalelerin tartışılması - -
11 Brassicaceae familyasına giren sebze türleri ile ilgili son yıllarda yayınlanan makalelerin tartışılması - -
12 Brassicaceae familyasına giren sebze türleri ile ilgili son yıllarda yayınlanan makalelerin tartışılması - -
13 Diğer familyalara giren sebze türleri ile ilgili son yıllarda yayınlanan makalelerin tartışılması -
14 Diğer familyalara giren sebze türleri ile ilgili son yıllarda yayınlanan makalelerin tartışılması - -
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287435 Dünya ve Türkiye'deki sebze üretiminin mevcut durumu ve potansiyelini öğrenir.
2 1287436 Açıkta sebze yetiştiriciliğinde son yıllarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
3 1287437 Açıkta sebze yetiştiriciliğinde dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkan son gelişmeler ve yenilikleri izler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4
2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 5 4 4
3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 5 3 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek