Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Modern bağcılıkta asmanın büyümesinin ve gelişmesinin kontrol edilmesi esas olduğundan değişik dayanak (destek) malzemelerinden yararlanılarak asmalara uygun şekiller verilmektedir. Terbiye şekli; gövde, çok ve tek yıllık dallarla, sürgünlerin yer, şekil, yön ve sayılarını ifade eder. Terbiye şekilleri; bağ bölgesinin iklimine, toprağın durumuna, yer ve yöneye, yetiştirilecek üzüm çeşidine, gelişme kuvvetine, değerlendirme şekline, anaç ve mekanizasyon durumuna, bağcının bilgisi ve kabiliyetine göre seçilir. Bu nedenle herhangi bir üzüm çeşidi veya ekoloji için standart bir terbiye şekli önermek mümkün değildir. Bu amaçla her yörenin standart üzüm çeşitlerine uygun olan terbiye sistemleri önerilmelidir. Bu derste bağcılıkta terbiye sistemlerinin tanıtılması, bağ bölgeleri ve yetiştirilecek üzüm çeşitlerinin isteğine göre terbiye sistemlerinin belirlenmesi ve terbiye sistemlerinin bağcılıkta önemi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK, Doç. Dr. Bülent KÖSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Çelik,H., Ağaoğlu,Y.S., Fidan Y., Marasalı,B., Söylemezoğlu, G.1998.Genel Bağcılık, 253 s, Ankara 2-Ağaoğlu, Y.S. 1999. Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık (Asma Biyolojisi). Cilt I. Kavaklıdere Eğitim Yayınları. No:1, 205 s. 3-Ağaoğlu, Y.S.2002. Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık (Asma Fizyolojisi-I). Cilt II., 445s. 4-Fidan, Y. 1985. Özel Bağcılık. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No:930,400s. 5-Çelik, S. 1998. Bağcılık (Ampeloloji). Cilt I, 426 s

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bağcılıkta terbiye sistemlerinin amacı, dayanağa ihtiyaç duymayan terbiye sistemleri, telli terbiye sistemleri, kullanılan malzemelerin özellikleri (Beton, ağaç, tel, demir, makara, payanda), Sabit Kordon, Lenz Moser, Duvar, Piramit, Büyük T, Çift T, Y (Pergola), U (Lir), Çardak Terbiye sistemleri., Terbiye sistemlerinin kalite ve verim üzerine olan etkileri, Budama uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 80
1 Ara Sınav 1 20 1
3 Bütünleme Sınavı 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 30 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 5 10 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye bağcılığı
2 Üzüm çeşitlerimiz ve özellikleri
3 Bölgelere göre üzüm çeşitlerimiz
4 Asmalarda göz verimliliklerinin belirlenmesi
5 Sofralık üzüm çeşitlerimizin göz verimlilikleri
6 Şaraplık ve şıralık üzüm çeşitlerimizin göz verimlilikleri
7 Kurutmalık üzüm çeşitlerimizin göz verimlilikleri
8 Arasınav
9 Bağclıkta budama ve amaçları
10 Asmalara verilen terbiye şekilleri (Yöresel sistemler)
11 Asmalara verilen terbiye şekilleri (Modern sistemler)
12 Asmalara verilen terbiye şekilleri (Modern sistemler)
13 Asmalara verilen terbiye şekilleri (Modern sistemler)
14 Terbiye sistemlerinde kullanılan malzemeler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278153 Bağcılıkta kullanılan terbiye sistemlerini bilir.
2 1278154 Terbiye sistemlerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1278155 Terbiye sistemlerini oluşturan malzemeler hakkında bilgi sahibi olur.
4 1278156 Bağcılıkta budama uygulamalarını bilir.
5 1278157 Farklı üzüm çeşitlerine uygulanacak terbiye sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 2 5 2 2 1 4 3 5 4 2 3 1 5 4 3 2 2 2
2 1 3 3 5 2 2 1 4 3 5 4 2 3 1 5 4 3 2 2 2
3 1 2 3 5 2 2 1 4 3 5 4 2 3 1 5 4 3 2 2 2
4 1 2 3 5 2 2 1 4 3 5 4 2 3 1 5 4 3 2 2 2
5 1 2 3 5 2 2 1 4 3 5 4 2 3 1 5 4 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek