Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH614 Fotosentez Ekolojisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı fotosentez işleminin detaylı incelenmesi, fotosentez ile çevre şartları ve bitki habitüsü-fotosentez ilişkilerinin değerlendirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Harun ÖZER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uzun, S.,1996. The quantitave effects of temperature and light environment on the growth, development and yield of tomato and ubergine; Hall, D.O. and Rao, K.K., 1989. Photosynthesis. New studies in biology. Textbook. Whitstable Litho Printers Ltd., Kent. Fitter, A.H. and Hay, R.K.M., 1989. Environmental physiology of plants. Textbook. Academic Press. All related web sites (periodicals)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fotosentezin rolü ve önemi, fotosentezde önemli olan bitki organları, ışık ve bitki pigmentleri, yaprak yapısı ve fotosentez, ışık, sıcaklık, CO2 ve fotosentez, yaprak büyümesi ve fotosentez. Bitki ışık kullanım etkinliği, bitki habitusu içindeki fotosentez değişimi, fotosentez kontrolü, fotosentez maddeleri, yaprak karbondioksit değişim ölçümleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 30 1
51 Sözlü Sınav 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
6 Uygulama/Pratik 5 6 30
10 Tartışma 5 4 20
14 Gözlem 2 4 8
19 Beyin Fırtınası 4 4 16
21 Rapor Sunma 3 6 18
27 Makale Yazma 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9
49 Performans 5 6 30
51 Sözlü Sınav 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotosentez ekolojisine giriş
2 Fotosentezin rolü ve önemi
3 Fotosentezde önemli olan bitki organları
4 Işık ve bitki pigmentleri (Işık absorbsyonu)
5 Yaprak yapısı ve fotosentez
6 Işık, sıcaklık ve fotosentez
7 Yaprak büyümesi ve fotosentez
8 Bitki ışık kullanım etkinliği
9 Bitki habitüsü içindeki fotosentez değişimi
10 Fotosentez kontrolü
11 Fotosentez maddeleri
12 Karbondioksit değişim ölçümleri
13 Konu ile ilgili son çalışmalar
14 Dersin genel değerlendirmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276336 bitki fizyolojisini ve temel ilkelerini ögrenir
2 1276337 Fotosentez ve çevre ilişkisini ögrenir
3 1276338 Fotosentez vhızına etki eden faktöreler hakkında bilgi öğrenir.
4 1276339 Işık ve bitki pigmentleri, yaprak yapısı ve fotosentez, ışık, sıcaklık, CO2 ve fotosentez, yaprak büyümesi ve fotosentez üzerine olan etkileri karşılaştırabilecek,
5 1276340 Bitki ışık kullanım etkinliği, bitki habitusu içindeki fotosentez değişimi, fotosentez kontrolü, fotosentez maddeleri, yaprak karbondioksit değişim ölçümleri. Gibi konular ile bunların etki mekanizmaları anlayabilecek,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1
2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2
3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2
4 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2
5 3 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek