Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH618 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bahçe bitkilerinde preparat hazırlamak için uygulanan teknikleri, materyalin toplanması ve hazırlanmasından incelenmesine kadar olan işlem basamakları, kullanılan cihaz ve kimyasalları teorik ve uygulamalı olarak öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Neriman Beyhan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleler, ppt sunumlar ve konularla ilgili web siteleri.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bahçe bitkilerinin preparasyonunda genel terim ve kavramlar, materyalin toplanması, prepasyon yöntemleri, kullanılan laboratuar cihaz ve malzemeleri, örneklerin fiksasyonu, parafin yöntemi ve yöntemin işlem basamakları, mikrodalga tekniği, dehidrasyon, infiltrasyon ve parafine gömme, mikrotomlar, kesit alma, boyama, mikroskoplar ve dijital görüntüleme sistemleri, mikroskobik ölçümler ve mikrofotografilerde ölçek oluşturma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 12 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 13 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Preparasyon tekniklerine giriş. Genel terim ve kavramlar.
2 Materyalin toplanması. Preparat hazırlama yöntemleri.
3 Preparat hazırlamada kullanılan laboratuar cihaz ve malzemeleri.
4 Örneklerin fiksasyonu ve fiksasyon karışımları
5 Örneklerin stereo mikroskopta açma yöntemi ile incelenmesi. Açma yönteminde kullanılan boyama ve ölçüm teknikleri
6 Parafin yöntemi ve yöntemin işlem basamakları. Klasik parafin yöntemi ve parafin yönteminde mikrodalga tekniği.
7 Dehidrasyon, infiltrasyon ve parafine gömme
8 Mikrotom tipleri (kızaklı, rotary ve diğerleri). Parafin bloklardan kesit alma. Kesit almada karşılaşılan problemler ve çözümler.
9 Çeşitli boyalar, parafin kesitleri boyama teknikleri
10 Ara sınav
11 Kesitlerin lama yapıştırılması ve lamel kapama.
12 Dijital mikroskoplarda görüntüleme sistemleri. Bilimsel fotomikrografı ölçeği çubuklarını kullanarak büyütme
13 Detaylı incelemeler için preparasyon prosedürleri, SEM ve TEM
14 Çeşitli dokulardan hazırlanan sabit preparatların incelenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279280 Çıplak gözle fark edilemeyen safhaları laboratuvar incelemesi sonucunda belirler
2 1279281 Preparasyon incelemelerinde kullanılan yöntem ve optik cihazları bilir
3 1279282 Bahçe bitkileri üretiminde tozlayıcı çeşitlerin çiçek tozu kalitesini belirler.
4 1279283 Çiçek tomurcuğu incelemelerine göre önceden verim ve ürün tahmininde bulunur.
5 1279284 Bahçe bitkilerindeki anatomik ve histolojik problemleri fark eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4
2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4
4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4
5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek