Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH624 Mantar Yetiştirme Teknikleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı mantar yetiştiriciliğindeki temel uygulamaları öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Boztok, K., 1987. Mantar Üretim Tekniği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 489, Ege Üni. Basımevi, 168 s, Bornova, İzmir. Erkel, İ., 2000. Kültür mantarı yetiştiriciliği, Kocaoluk Yayınevi II. Baskı, İstanbul. Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği, İlke Kitabevi Yayınları, Yayın No: 22, Ankara Miles, P. G., ve Chang, S. T0. 204. Mushrooms: Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect, and Environmental Impact. CRC Press. Pekşen, A., 2018. Mantar Yetiştiriciliği Ders Notları, Samsun. Oei, P.,2003. Mushroom Cultivation. Appropriate technololgy for mushroom growers, IBBN 90-5782-137-0, The Netherlands. Zied, D. C., ve Pardo-Giménez, A. (Eds.). 2017. Edible and Medicinal Mushrooms: Technology and Applications. John Wiley ve Sons.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kültür mantarlarının sistematikteki yeri, morfolojisi, ekolojik istekleri ve ekonomik önemleri. Yetiştiriciliğinin tarihçesi, yaygın olarak kullanılan üretim sistemleri, kompost hazırlama tekniği, kompost hazırlığı sırasında meydana gelen fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik değişimler, mantar işletme yapıları ve planlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 14 30 1
24 Seminer 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 6 84
24 Seminer 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mantar üretiminde kullanılan terimler.
2 Dünyada ve Türkiye'de mantar üretiminin mevcut durumu.
3 Üretim sistemlerinin aşamaları ve işlemler. Mantar yetiştiriciliğinde kompost.
4 Mantar yetiştiriciliğinde üretim sistemleri, torba veya blok sistemi.
5 Mantar yetiştiriciliğinde örtü toprağı ve yeni teknikler.
6 Mantar tesisinin birimleri, çeşitli birimlerin genel yerleşimi ve üretim binalarının özellikleri.
7 İklim ve otomasyon sistemleri.
8 Üretim sırasında ortaya çıkan aksaklıklar ve çözümü.
9 Ara sınav
10 Mantar hastalıkları ve kontrol.
11 Kullanılmış mantar kompostunun kullanımı.
12 Dünyada ve Türkiye’de mantar üretimindeki son gelişmeler ve yeniliklerin çeşitli makaleler ışığında tartışılması.
13 Dünyada ve Türkiye’de mantar üretimindeki son gelişmeler ve yeniliklerin çeşitli makaleler ışığında tartışılması.
14 Dünyada ve Türkiye’de mantar üretimindeki son gelişmeler ve yeniliklerin çeşitli makaleler ışığında tartışılması.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287439 Mantar yetiştiriciliği ile ilgili terimleri bilir.
2 1287440 Mantar tesisi kurmasını bilir.
3 1287441 Mantar üretim planlamasını öğrenir.
4 1287442 Mantar üretimindeki aksaklıkları bilir ve çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66662 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 66644 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 66651 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 66652 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 66649 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 66650 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 66647 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 66648 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 66645 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 66646 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 66657 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 66658 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 66659 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 66660 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 66656 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 66655 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 66653 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 66661 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 66654 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 66663 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2
3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 3 5 4 5
4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek