Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH625 Mantar Miseli Üretim Teknikleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı misel üretimindeki temel uygulamaları öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zied, D. C., ve Pardo-Giménez, A. (Eds.). (2017). Edible and medicinal mushrooms: technology and applications. John Wiley ve Sons. Günay, A., Abak, K., Koçyiğit, A.E., 1992. Mantar Yetiştirme, Cilt IV., Ankara. Kim, S. W., Hwang, H. J., Park, J. P., Cho, Y. J., Song, C. H., ve Yun, J. W. (2002). Mycelial growth and exo‐biopolymer production by submerged culture of various edible mushrooms under different media. Letters in Applied Microbiology, 34(1), 56-61. Friel, M. T., ve McLoughlin, A. J. (2000). Production of a liquid inoculum/spawn of Agaricus bisporus. Biotechnology Letters, 22(5), 351-354. Chang, S. T., ve Hayes, W. A. (Eds.). (2013). The biology and cultivation of edible mushrooms. Academic press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mantar yetiştiriciliğinde misel üretimi ve muhafazası, Türkiye’de ve dünyadaki son gelişmeler ve yeniliklerin son yayınlanan makaleler ışığında tartışılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiye'de mantar üretimi, mantar üretiminde tohumluk misel ve önemi, Türkiye'de tohumluk misel üretiminin durumu, misel üretiminde kullanılan terimler Misel üretim laboratuvarındaki çalışma prensipleri hakkında genel bilgiler
2 Misel üretim laboratuvarı ve kısımları, yapısal özellikleri, misel üretim laboratuvarında bulunması gereken alet ve ekipmanlar ve hijyen Misel üretim laboratuvarındaki alet ve ekipmanların kullanımı
3 Mantarların yaşam döngüsü, spor yapıları, spor izi elde edilmesi, üreme biyolojisini anlama Spor izi elde edilmesi, mikroskopta hif ve spor yapılarının incelenmesi
4 Ana kültür üretimi, besi ortamları, misel gelişimine etki eden faktörler (pH, sıcaklık, karbon ve azot kaynakları vs.) Farklı besi ortamlarının hazırlanması
5 Strainlerin seçimi, spordan ve dokudan ana kültür elde edilme teknikleri Besi ortamlarına dokudan ve spordan aşılama uygulamaları
6 Ana kültürlerin muhafazası Misel gelişiminin ölçümü
7 Ana tohumluk misel üretim teknikleri, kullanılan sardırma materyalleri, hazırlanışı Sardırma materyallerinin hazırlanması, aşılama
8 Sardırma materyaline aşılama, inkübasyon, ürün akışı, ana tohumluk misel üretiminde hijyen kurallar Sıvı kültür uygulamaları
9 Ara sınav -
10 Tohumluk misellerin korunması Sıvı kültür uygulamaları
11 Tohumluk misellerin korunması ve tohumluk misel üretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları Misel yoğunluğunun belirlenmesi
12 Doğa mantarlarında kültüre alma çalışmaları Tek spor aşılama tekniklerinin uygulanması
13 Dünyada ve Türkiye’de misel üretimindeki son gelişmeler ve yeniliklerin çeşitli makaleler ışığında tartışılması Rapor sunma
14 Dünyada ve Türkiye’de misel üretimindeki son gelişmeler ve yeniliklerin çeşitli makaleler ışığında tartışılması Çalışmaların genel değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506623 Mantarların yaşam döngülerini bilir.
2 1506624 Terminolojiyi bilir.
3 1506625 Spordan ve dokudan ana kültür hazırlamayı bilir.
4 1506626 Tohumluk misel üretiminin tüm aşamalarını bilir
5 1506627 Kültürlerin seçimi, muhafazası ve yozlaşması konularını öğrenir.
6 1506628 Misel üretim laboratuvarını tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74394 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 74376 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 74383 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 74384 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 74381 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 74382 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 74379 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 74380 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 74377 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 74378 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 74389 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 74390 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 74391 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 74392 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 74388 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 74387 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 74385 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 74393 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 74386 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 74395 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4
2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5 4 3 5
3 3 4 4 4 5 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3
4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4
5 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 3 4 3 4 3
6 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek