Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBAH653 Scientific Research Methods and Ethics 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bilimsel Araştırmada ve yayınlarda etik nedir, bu bakımdan dikkat edilmesi gereken hususları, kusurlu davranışları, bilim insanının etik bakımından taşıması gereken özellikleri, etik dışı davranışlarla karşılaşıldığında yapılması gereken işlemleri öğretir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüsnü DEMİRSOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sınıfta yüz yüze, web

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırmanın doğasını, bilim insanı ve kurumlarının görev ve sorumluluklarını, etik dışı davranışları, bunların nedenlerini, bilim insanının özelliklerini, etik dışı davranışlarda yapılması gerekenleri, bu davranışların nasıl en aza indirilebileceğini ve bilim etiğindeki temel değerleri içerir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
48 Sözlü Sınav 5 30 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
22 Proje Hazırlama 2 20 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırmanın Tabiatı, Bilim insanı ve bilimsel kurumların görev ve sorumlukları
2 Bilimsel araştırmada yapılması gerekenler (Araştırmanın tasarımı, verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayına dönüştürülmesi, teşekkür)
3 Eğitimde sorunlar, kopyacılık, mali desteğe ilişkin etik sorunlar
4 Bilimdışı davranış karşısında neler yapılabilir
5 Bilimde etik dışı davranışlar nasıl azaltılır
6 Akademik Yükseltilmede ve ödüllendirmede etik ve sorunlar
7 Ara Sınav
8 İdari yargı kararları çerçevesinde bilimsel yayın etiği soruşturmaları
9 Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, TÜBİTAK Araştırma Ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği
10 Bilimsel yayın etiği ilkeleri, yanıltmalar ve yanıltmaları önlemeye dönük öneriler
11 Ülkemizde bilimde etik dışı davranışlara karşı yaklaşımlar
12 Dünyada bilimde etik dışı davranışlara karşı yaklaşımlar ve örnekler
13 Dünyada bilimde etik dışı davranışlara karşı yaklaşımlar ve örnekler
14 Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik ilkeler ve temel değerler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499277 Bilim ve araştırmanın tabiatını öğrenir
2 1499278 Bilimsel araştırma ve yayınlarda yapılması gerekenleri öğrenir
3 1499279 Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik dışı davranışları öğrenir
4 1499280 Bilimde etik dışı davranışlarla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiğini öğrenir
5 1499281 Bilim etiğinin temel ilkelerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74394 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 74376 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 74383 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 74384 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 74381 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 74382 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 74379 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 74380 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 74377 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 74378 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 74389 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 74390 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 74391 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 74392 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 74388 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 74387 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 74385 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 74393 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 74386 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 74395 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4
3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4
4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5
5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek