Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH655 Meyvecilikte Anaç-Kalem İlişkisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Modern meyve yetiştiriciliğinde hem meyve kalitesinin iyi olması hem de bakım işlemlerinin ve hasadın kolay yapılabilmesi, kurağa, kirece dayanıklılıkları, sık dikime müsaade etmeleri, erkencilikleri, meyve verim ve kalitesi üzerine olumlu etki göstermelerinden dolayı anaç kullanılması önerilmektedir. Modern meyve yetiştiriciliğinin her geçen gün gittikçe arttığı ülkemizde yetiştiricilikte kullanılan anaçlar ile çeşitler arasındaki ilişkinin iyi bilinmesi gelecekte bu fidanlarla yapılacak yetiştiricilikte ortaya çıkabilecek sorunları başlangıçta ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Yine anaç ve çeşitler arasındaki aşı uyuşma durumlarının bilinmesi gelecekte ortaya çıkabilecek aşı uyuşmazlığı sorunun başlangıçta çözülmesini sağlayacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Plant hormones and plant development (William P. Jacobs, 1985) - Plant Anatomy (Semahat Yentur), 1984. -Intensive orchard management (Bruce H.Barritt, 1992) - Grafting ve Budding: A Practical Guide for Fruit and Nut Plants and Ornamentals (Lewis, W.J., Alexander, D.McE, 2008) - Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tohum ve çöğür fizyolojisi (tohum bileşimi, ömrü, canlılık testleri, çimlenme olayının fizyolojisi, hidrasyon, solunum ve enzim çevrimi); depo maddelerinin yapımı, taşınımı ve sindirilmesi; dinlenme; apikal dominansi ve iletim demetlerinin oluşumu; anaç-çeşit tanımı; uyuşmazlık, bodurluk fizyolojisi konularından oluşmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 2 8 16
28 Makale Kritik Etme 7 8 56
29 Bireysel Çalışma 3 8 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
48 Sözlü Sınav 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tohum ve çöğür fizyolojisi (tohum bileşimi, ömrü, canlılık testleri, çimlenme olayının fizyolojisi)
2 Anaç nedir? Anaçların sınıflandırılması
3 Anaç olarak kullanılacak tohumlarda depo maddelerinin yapımı ve çimlenme
4 Meyvecilikte anaç kullanımının gerekleri, avantaj ve dezavantajları
5 Anaç-kalem etkileşimleri
6 Anaç-kalem uyuşmazlıkları
7 Anaç-kalem arasındaki uyuşmazlığın nedenleri ve giderilmesi
8 Ara sınavı
9 Anaçlarda dinlenme fizyolojisi
10 Bodurluk ve mekanizması
11 Apikal dominansi ve mekanizması
12 Anaç-kalem ilişkisinde sekonder bileşiklerin rolü
13 Konu ile ilgili değişik meyve türlerinde anaç-kalem ilişkilerinin incelenmesi
14 Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde sunulan makalelerin incelenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499429 Tohum ve çöğür fizyolojisi (tohum bileşimi, ömrü, canlılık testleri, çimlenme olayının fizyolojisi, hidrasyon, solunum ve enzim çevrimi);
2 1499430 Anaç-çeşit tanımını ve bunlar arasındaki ilişkileri öğrenir
3 1499431 Depo maddelerinin yapımı, taşınımı ve kullanımını öğrenir
4 1499432 Dinlenme; apikal dominansi ve iletim demetlerinin oluşumunu öğrenir.
5 1499433 Aşıda uyuşmazlık, bodurluk fizyolojisi konularını teorik ve pratik olarak öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74394 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 74376 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 74383 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 74384 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 74381 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 74382 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 74379 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 74380 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 74377 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 74378 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 74389 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 74390 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 74391 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 74392 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 74388 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 74387 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 74385 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 74393 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 74386 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 74395 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2
2 4 3 5 5 3 3 3 4 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 5 4
3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3
4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek