Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH656 Bahçe Ürünlerinde Bioaktif Bileşikler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bahçe ürünlerinin meyve et veya kabuk kısımlarında farklı miktarlarda bulunan sekonder metabolitler olarak ifade edilen fitokimyasal biyoaktifler (fenolik bileşikler), fenoliklerin birer grubu olan flavonoidler ve stilbenler. Fenolik bileşiklerin majör grubunu oluşturan flavonoidler Flavonlar, izoflavonlar, flavonoller, flavanoller, flavanonlar, antosiyanidinler, antosiyaninler, flavononoller ve kalkonlar olmak üzere 9 önemli kısma ayrılmaktadır. Flavonoid antioksidan bileşikler, fenol kimyasal yapılı olup, bünyelerinde polar olan hidroksil (–OH) sübstitüe gruplarını büyük ölçüde içeren baskın biyoaktiflerdir. Antikarsinojenik özelliklere sahip olan tüm fenolik bileşiklerin, kanser hücrelerini indirgeme ve olası kanser oluşumunu önlemede etkin rol oynadığı belirtilmektedir. Bitkisel ürünlerde olumlu sağlık etkileri rapor edilen diğer etkin fitokimyasallar ise, karotenoidler ve terpenoidler gibi polar olmayan bileşenlerdir. Bu bağlamda, tüketilebilir bitkisel ürünlerin, bitkisel bazlı yan ürünlerin, sebze ve meyvelerden elde edilen ekstrakların, yenilikçi antikanser ajanları için potansiyel kaynaklar olduğu ve tümör hücre hatları üzerinde sitotoksik aktivite gösterdikleri belirtilmektedir. Ayrıca bu sekonder metabolitler bitkilerin biyotik ve abiyotik streslere karşı dayanımları, kaliteleri üzerine ede etkileri vardır. Bu ders kapsamında değişik bahçe ürünlerinde sekonder metabolitlerin varlığı ve etkileri konusunda bilgiler verilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Gıdalarda Bulunan Fenolik Bileşikler". Prof. Dr. Nevzat ARTIK, Prof Dr. R. Ertan ANLI, Doç. Dr. Nevzat KONAR, Uzm. Kimyager Nilüfer VURAL “Bioactive compounds from natural sources: isolation, Characterization and biological properties”. Corrado Tringali Konu ile ilgili yerli ve yabancı dergilerde yayınlanan makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bioaktif moleküllerin tanımı, sınıflandırması, antioksidan kavramı ve antioksidan ölçüm metotları hakkında temel bilgiler verilecektir. Bitkisel ürünlerin içerdikleri spesifik fitokimyasallar, konsantrasyonları ve antioksidan kapasiteleri ve bunlara etki eden biotik ve abiotik faktörler incelenecektir. Bioaktif bileşiklerin insan sağlığı açısından önemi ve bitkisel ürünlerin pazarlanmasındaki etkileri, ürünlerin kaliteleri üzerine etkileri irdelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 2 8 16
27 Makale Yazma 3 8 24
28 Makale Kritik Etme 7 8 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
48 Sözlü Sınav 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bioaktif bileşiklerin tanımı ve sınıflandırılması Ders-1 Bioaktif bileşiklerin tanımı ve sınıflandırılması.pdf
2 Karetenoidler: Likopen, Lutin, Betakaroten, Zeazantin vb Ders-2 Bioaktif bileşiklerin önemi ve bazı bioaktif bileşikler.pdf
3 Flavonoid polifenoller: Flavonlar, Flavonollar, Flavanonlar, Stilbenoidler, İsoflavonler, Ders-3 Flavonoid polifenoller.pdf
4 Antosiyaninler Ders-4 Antosiyaninler.pdf
5 Fenolikasitler Ders-5 Fenolik asitler.pdf
6 Vitaminler, Organik antioksidanlar ve diğerleri Ders-6 Vitaminler, Organik antioksidanlar ve diğerleri.pdf
7 Meyve ve sebzelerin içerdikleri spesifik bioaktif bileşikler, konsantrasyonları ve antioksidan kapasiteleri Ders-7 Meyve ve sebzelerin içerdikleri spesifik bioaktif bileşikler.pdf
8 Bioaktif bileşiklerin meyve ve sebzelerdeki miktarlarının belirlenme yöntemleri Ders-8 Bioaktif bileşiklerin belirlenme yöntemleri.pdf
9 Bahçe ürünlerinin bioaktif bileşik miktarına etki eden ekolojik faktörler Ders-9 Bahçe ürünlerinin bioaktif bileşik miktarına etki eden ekolojik faktörler.pdf
10 Bioaktif bileşiklerin Bahçe ürünleri açısından önemi Ders-10 Bioaktif bileşiklerin Bahçe ürünleri açısından önemi.pdf
11 Ara sınavı
12 Bioaktif bileşiklerin insan sağlığı açısından önemi Ders-12 Bioaktif bileşiklerin insan sağlığı açısından önemi.pdf
13 Bioaktif bileşiklerin bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından önemi Ders-13 Bioaktif bileşiklerin insan sağlığı açısından önemi.pdf
14 Bioaktif bileşiklerin meyve ve sebze pazarlamasındaki önemi Ders-14 Bioaktif bileşiklerin meyve ve sebze pazarlamasındaki önemi.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497071 Biyoaktif bileşikleri öğrenir
2 1497072 Bioaktif bileşiklerin bitkiler için önemini öğrenir
3 1497073 Bioaktif bileşiklerin insan sağlığı açısından önemini öğrenir
4 1497074 Bioaktif bileşiklerin ürünlerin kalitesi açısından önemini öğrenir
5 1497075 Bioaktif bileşiklerin bitki yetiştiriciliği açısından önemini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74394 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
2 74376 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
3 74383 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
4 74384 Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
5 74381 Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
6 74382 Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
7 74379 Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
8 74380 Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
9 74377 Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
10 74378 Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
11 74389 Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
12 74390 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 74391 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
14 74392 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 74388 Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
16 74387 Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 74385 Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
18 74393 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
19 74386 Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
20 74395 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 3 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4
2 4 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4
3 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3 4
4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5
5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek