Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BM602 Görüntüleme Teknikleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Optimal karar vermeyi sağlayan matematik modellerin kurulması, değişik uygulama alanlarının gösterilmesi ve çözüm yöntemlerinin uygulanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Gökhan KAYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] M.A. Bhatti, Practical Optimization Methods, with Mathematica Applications, Springer-Verlag New York, Inc., 2000. [2]R. Fletcher, Practical Methods of Optimization, Second Edition, John-Wiley and Sons Ltd., Chichester, New York, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş ve temel kavramlar. Kısıtsız optimizasyon. Kısıtsız optimizasyonda analitik çözüm, sayısal yöntemler ve algoritmalar. Kısıtlı optimizasyon: Eşitlik kısıtları altında optimizasyon, Eşitlik ve eşitsizlik kısıtları altında optimizasyon, özel kısıtlar altında optimizasyon. Lineer Programlama (LP) ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
27 Makale Yazma 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, temel kavramlar
2 Kısıtsız optimizasyon
3 Kısıtsız optimizasyonda sayısal yöntemler
4 Kısıtsız optimizasyonda sayısal yöntemler
5 Kısıtsız optimizasyonda sayısal yöntemler
6 Kısıtsız optimizasyonda sayısal yöntemler
7 Eşitlik kısıtları altında optimizasyon
8 Eşitlik kısıtları altında optimizasyon
9 Arasınav
10 Eşitsizlik kısıtları altında optimizasyon
11 Eşitsizlik kısıtları altında optimizasyon
12 Doğrusal Programlama
13 Model kurma, grafik yöntem
14 Simpleks Yöntemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496326 Optimizasyonla ilgili temel kavramları öğrenme
2 1496327 Değişik alanlardaki problemlerde optimal karar vermek için model kurabilme, çözebilme ve uygulayabilme.
3 1496328 Analitik veya sayısal çözümlemeler yapabilme
4 1496329 Kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon algoritmalarını kullabilme.
5 1496330 Doğrusal programlama kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74738 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 74739 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 74740 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 74741 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 74742 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 74743 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 74744 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 74745 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 74746 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 74747 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3
2 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3
3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3
4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4
5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek