Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BM603 Sayısal İşaret İşleme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin sayısal işaret işleme tekniklerini öğrenmelerini, bu teknikleri farklı alanlara uygulayabilme ve bu teknikleri kullanarak sayısal filtre tasarlayabilme yeterliliklerini kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Emmanuel J. Ifeachor, Barrie W. Jervis, Dijital Signal Processing, A practical approach, Addison-Wesley Publishing Company, UK, 1993. [2] Marven, C. and Ewers, G., A simple approach to Digital Signal Processing, Texas Instruments, UK, 1994. [3] Handbook for Digital Signal Processing, Mitra, S.K. and Kaiser, J.F., John Wiley & Sons, USA, 1993.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayısal işaret işleme tekniklerinin öğrenilmesi. İşaret işlemenin farklı alanlara uygulamalarının incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayısal işaret işlemeye giriş.
2 Sayısal işaret işlemcilerin diğer yapılarla karşılaştırılması.
3 İşaret işlemcilerde kullanılan sayısal gösterimler.
4 Gerçek-zamanlı işaret işlemede kullanılan teknikler.
5 Örnekleme işleminin önemi ve karşılaşılan problemler.
6 Nicelendirme işleminde karşılaşılan hatalar.
7 Sayısaldan analoğa dönüşümde karşılaşılan hatalar,
8 Arasınav
9 Sayısal işaret işlemcilerin genel özellikleri.
10 İşaret işlemede kullanılan dönüşüm yöntemleri
11 Sayısal filtre tasarımında izlenecek adımlar.
12 Sonlu vuru cevabı (FIR) filtreleri. Sonsuz vuru cevabı (IIR) filtreleri. Farklı filtre yapıları.
13 Ses ve görüntü işleme uygulamalarında kullanılan teknikler.
14 Farklı alanlarda yapılmış uygulama örnekleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1427243 İşaret işleme algoritmalarını açıklar
2 1438081 İşaret işleme tekniklerini farklı alanlara uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74738 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 74739 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 74740 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 74741 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 74742 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 74743 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 74744 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 74745 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 74746 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 74747 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 2 2 1 1 1 1 1
2 5 5 5 2 4 1 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek